Stáže
STÁŽ V INSTITUTU VÁCLAVA KLAUSE

Institut Václava Klause organizuje výběrová řízení na studentské stáže v délce 1-3 měsíců pro talentované studenty a doktorandy vysokých škol s hlubším zájmem o aktuální politické a ekonomické dění.

Obsahem stáže je analytická, publikační a ediční činnost, organizace seminářů a dalších akcí IVK. Výstupem stáže by měla být samostatná autorská analytická studie.

Zájemci mohou posílat krátký motivační dopis (max. 1 normostrana) spolu se strukturovaným životopisem na adresu staze@institutvk.cz.