Cena IVK
Ivan Steiger
2019

Ivan Steiger

umělec

Ivan Steiger je známý český karikaturista, malíř, ilustrátor, filmový režisér a spisovatel, který dokázal uspět ve světě a získat mimořádné uznání ve veřejnosti i na oficiálních fórech. Je rovněž znám jako milovník, sběratel a vystavovatel hraček i jako člověk, který svým dílem neúnavně propaguje demokratické hodnoty, zdravý rozum a inteligentní humor.

Jeho jméno je spojeno především s Frankfurter Allgemeine Zeitung, na jehož stránkách publikoval od počátku 70. let více než 9 500 karikatur. Vedle Německa publikoval své karikatury především v Itálii (deník La Stampa) a USA. Svou oblibu a proslulost získává umění na velmi drobné ploše čtenáře kresbou pobavit i přimět k přemýšlení.

V roce 2009 obdržel od prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy a byl vyznamenán Záslužným křížem Spolkové republiky Německo.


Miroslav Ševčík
2018

Miroslav Ševčík

ekonom

Miroslav Ševčík je znám zejména díky svému dlouholetému působení na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, ale i jako zakladatel Liberálního institutu, který byl na počátku obnovené české demokracie významným šiřitelem hodnot liberální ekonomie, svobodného trhu a svobody podnikání. 

Docent Ševčík za svoji kariéru vychoval tisíce nových ekonomů a odborníků, které dnes potkáváme na prestižních místech v celé naší ekonomice a společnosti a kteří se dobře prosazují i různě po světě.


Václav Pavlíček
2017

Václav Pavlíček

právník
Prof. Václav Pavlíček je dlouholetým předsedou Hlávkovy nadace a vynikající osobností našich společenských věd. Je bývalým proděkanem právnické fakulty, dlouholetým vedoucím katedry ústavního práva a doyenem naší právní vědy. Je člověkem, který svými názory a postoji pomáhal formovat naší současnost, naši polistopadovou éru. 

Prof. Pavlíček je jedním z nejviditelnějších a nejhlasitějších obhájců zásad demokratického právního státu a naší státnosti a suverenity. Významně pomohl při obhajobě mezinárodního postavení naší země na mezinárodní scéně, především ve vztahu k poválečnému vývoji, k odsunu Němců, k dekretům prezidenta republiky a v otázkách restitucí majetku.

Institut Václava Klause udělil prof. Pavlíčkovi Cenu IVK za celoživotní dílo v oblasti ústavního práva, za příspěvek k obnově a udržování tradic a principů demokratického právního státu v České republice a za významný podíl na obhajobě klíčových zájmů a pozic České republiky u nás i v zahraničí
.


75
Aleš Pejchal: Zpráva o stavu Evropského soudu pro lidská práva
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku