Vyšlo jinde
Jiří Weigl: Bez iluzí o světě kolem nás
Jiří Weigl: Bez iluzí o světě kolem nás
239 Kč
Přejít na eshop
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Nakladatelství Fragment právě vydává knihu výkonného ředitele IVK Jiřího Weigla "Bez iluzí o světě kolem nás". Kniha je souborem textů, které vznikly v období posledních patnácti let, odmítá módní politicky korektní komolení pojmů a manipulaci s událostmi a dějinami.

Slovo autora úvodem

Texty, které tvoří tuto knihu, vznikaly v období uplynulých patnácti let a představují soubor vybraných projevů, přednášek, analýz, komentářů a polemik z období, kdy jsem působil zpočátku jako ředitel Centra pro ekonomiku a politiku (CEP), poté jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a v současnosti jako výkonný ředitel Institutu Václava Klause (IVK). V jejich tématech a zaměření se však neodráží pouze tato má profesní historie posledních let, ale souvislosti hlubší.

Jsou to jednak mé zájmy a kvalifikace, tj. historie, orientalistika a arabistika a ekonomie, a jednak má, - troufám si tvrdit unikátní – zkušenost pamětníka, pozorovatele a v mnoha případech i přímého účastníka řady či dokonce velké části významných politických a ekonomických událostí života naší země polistopadové doby. Od roku 1990, tedy již téměř čtvrt století, patřím k nejbližším spolupracovníkům Václava Klause a jsem mezi nimi služebně nejstarším.

Nejprve jsem byl jeho poradcem na ministerstvu financí v hektických dobách přípravy a spuštění naší transformace, poté ekonomickým poradcem a 4 roky šéfem sboru poradců předsedy vlády, následně 4 roky poradcem předsedy Poslanecké sněmovny a poté deset let kancléřem prezidenta republiky. Z bezprostřední blízkosti jsem zažíval a prožíval nadšené a optimistické období transformace, privatizace ekonomiky, úskalí rozpadu a dělení Československa, úspěšnou éru premiérství Václava Klause, nejdelšího v dějinách naší republiky, období opoziční smlouvy – dnes neuvěřitelně démonizované - i celou éru prezidentství druhého prezidenta našeho státu. Celá ta léta jsem byl ve středu velmi intenzívní politické debaty, jež trvá do dneška. Drtivou většinu jejích účastníků znám a zažil jsem je za ta léta v nejrůznějších situacích.

Vedle domácích témat jsem se vždy intenzívně zabýval zahraničně-politickými otázkami. Mezi nimi považuji za klíčovou otázku naší moderní státnosti a suverenity a historii a současnost boje za jejich udržení. Osobnosti T. G. Masaryka a E. Beneše, Mnichov a odsun Němců byly a jsou pro mě zásadní i pro dnešek. Ne nadarmo se také v posledním dvacetiletí staly předmětem vyhroceného sporu – u nás i přes hranice - , v němž ve skutečnosti jde o spor o smysl existence a zachování české státnosti. Manipulativnost této debaty ze strany velké části polistopadových politiků a mediálního mainstreamu mě vždy velmi iritovala. Tvrdím, že nelze oslavovat Masaryka, jeho dílo a první Československou republiku, a současně plivat na Beneše a otřásat se ošklivostí nad odsunem Němců. Všechny tyto věci spolu úzce souvisí, jedna vychází z druhé a bez nich bychom moderní český stát nikdy neměli a neudrželi. Proto jsem se k tomuto tématu opakovaně a často vyjadřoval. Texty na toto téma tvoří podstatnou část první kapitoly této knihy, kterou jsem věnoval osobnostem, výročím a historickým tématům.

Druhou kapitolu tvoří především texty, které jsem napsal či pronesl nebo publikoval k vývoji v oblasti mého dlouhodobého zájmu – k Blízkému východu. Jde o terorismus po 11. září 2001, o irácký konflikt, islám jako fenomén sám o sobě i jako hrozba pro Evropu v podání muslimských migrantů. Řadu námětů ke kritické diskusi

poskytlo tzv. Arabské jaro a jeho negativní následky v současnosti. Konečně tématem, které si především v českém prostředí zaslouží zevrubné zkoumání a snahu o zmírnění jednostranné mediální manipulace, představuje ukrajinská krize.

Ve výběru mých textů za období posledních 15 let nemůže chybět téma Evropské unie a našeho členství v ní. Je trochu smutné se na nich přesvědčit, jak se původní kritické výhrady a obavy stávají realitou, u nás bohužel stále zkreslovanou a propagandisticky zamlčovanou. Realitu evropské politiky jsem mohl poznat jako účastník několika vrcholných summitů EU a vyjednavač o přijetí tzv. Klausovy výjimky v rámci podpisu Lisabonské smlouvy, a proto odmítám iluze a mýty, které o našem postavení v EU a našich možnostech šíří euooptimistická propaganda. EU je v krizi, jíž nemůže překonat, a proto servilní podřizování naší země bruselskému centralismu naše postavení a budoucnost ohrožuje. O tom všem se snažím hovořit ve třetí kapitole.

Kapitola 4 přináší několik vystoupení a článků na politická témata. Jde především o přímou volbu prezidenta, která dominovala vnitropolitickým debatám v několika uplynulých letech a jejíž prosazení nepředvídatelně zkomplikovalo náš ústavní systém. Zařadil jsem do ní i svou úvahu nad minulostí a budoucností české pravice, zdecimované událostmi roku 2013 i komentář z poslední doby na téma služebního zákona.

Konečně poslední pátá kapitola pojednává o ekonomické problematice, o níž jsem toho za léta své profesní dráhy napsal nejvíce. Za zásadní považuji texty, které se týkají transformace naší ekonomiky a především její privatizace. Od oněch historických dob uplynulo již více než dvacet let, dospěla jedna nová generace a z paměti generací předchozích detaily a vzpomínky na tuto přelomovou dobu pomalu mizí. Přesto je stále předmětem politického boje a permanentních snah o dezinterpretaci a dehonestaci jejích klíčových osob především Václava Klause. Neúspěšní politici z tehdejší doby se znovu dávají slyšet a namlouvají dnešní již fakt neznalé veřejnosti, že kdyby byli oni bývali stáli v čele místo Klause, vše bylo jinak a ještě lépe – žádný podnik by nezkrachoval, Československo by se nerozpadlo atd. Dokonce někteří tehdejší transformační a privatizační vítězové, nyní magnáti a miliardáři, neváhají dnes pomlouvat toto období, zapomínajíce, že i oni jsou jeho symboly. Ze všech těchto důvodů se domnívám, že je potřebné si právě nyní opakovat, o co tehdy šlo, jaká byla logika celého procesu a jaké skutečné výsledky.

Texty, které tvoří tuto knihu, byly proneseny na seminářích CEPu a IVK, zazněly na odborných konferencích či byly publikovány na stránkách denního i odborného tisku. Jejich společná publikace z nich vytváří svébytný celek, který vypovídá nejen o tématech, ale i vývoji v čase i o autorovi. Věřím, že ty čtenáře, kteří se o současné dění hlouběji zajímají, může tato kniha zaujmout.

Jiří Weigl, výkonný ředitel IVK

Knihu je možné objednat zde.


55
Rozum proti kovidové panice
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

53
Tomáš Břicháček: Unie ve stínu brexitu
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

52
Sebedestrukce Západu
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku