Vyšlo jinde
30 let cesty ke svobodě. Ale i zpět
30 let cesty ke svobodě. Ale i zpět
249 Kč
Přejít na eshop
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Předmluva Václava Klause

Blížící se třicáté výročí největší události posledního půlstoletí, ke které v naší zemi došlo – zbavení se čtyřiceti let komunismu a zahájení budování radikálně odlišného společenského systému – je pro někoho, kdo toto „budovatelské“ období nejen intenzivně prožíval, ale snad mu i vtiskl něco z jeho charakteristik, dobrým důvodem k zastavení se a k zamyšlení. Zkusím to udělat tímto textem. Jeho původní, pracovní název byl: Trvá to už třicet let: přišla chvíle pro ostrý, nikoli apologetický pohled na postkomunistickou éru. Bylo to dlouhé a nebyl to název. Byl to předvýklad následného textu, což být nemá.

Mám pocit, že nejprve je třeba uvést několik vět k vymezení obsahu této knížky. Nejde mi v ní primárně o události kolem 17. listopadu 1989, o tom toho bylo napsáno hodně a nic nového k tomu říci neumím. Jestli mne něco stále znovu překvapuje, pak je to úsměvný proces „rození se“ nových a nových hrdinů 17. listopadu. Je to umožněno tím, že se už mnoho zapomnělo (leccos záměrně) a že i pamětníků ubylo.

Jde mi spíše o připomenutí toho, o co jsme usilovali po 17. listopadu a co je dnes zapomínáno (a někdy až věrolomně desinterpretováno). Jde mi o diskusi obtížné cesty, která k úspěchu polistopadové transformace vedla. Jde mi o obhajobu oprávněnosti našich tehdejších postojů, logiky a podstaty námi prováděných transformačních kroků. Jde mi o připomenutí lidí (a s nimi spojených idejí), kteří tehdy proti transformačnímu vývoji vystupovali doma, ale v poslední době stále více a stále důrazněji i v zahraničí. Evropeizace naší české společnosti a všeobecná globalizace našich životů význam domácích faktorů a vlivů výrazně oslabují, ale to samozřejmě neznamená, že se máme smiřovat s rolí pasivního objektu světových dějin.

Nejde mi o připomínání, nebo dokonce o nový výklad éry relativně rychlé transformace naší společnosti. Spíše mi jde o to, v co se naše transformace vyvinula a kam nás před třiceti lety zahájené trendy a tendence a jejich v čase se rozvíjející deformace dnes vedou. Určitě jinam, než kam jsme chtěli, i když základní cíl a úkol byl dosažen: dnešní svět nemá se starým komunismem bezprostředně nic společného.

To, co píši, nejsou memoáry, i když prvky memoárového psaní někteří čtenáři mohou v následujících stránkách vidět. Jsou to však v každém případě teze pro náš dnešek, nikoli historizující text. Je to příspěvek k našemu dnešnímu hledání cesty vpřed, cesty, která právě teď v očích mnoha z nás vypadá jako zcela zablokovaná.

Václav Klaus


Informace o knize:

Název: 30 let cesty ke svobodě. Ale i zpět
Autor: Václav Klaus
Vydavatel: Mladá fronta a.s.
Rok vydání: 2019
Počet stran: 104
ISBN9788020454577

Knihu je možné si objednat zde.


74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku