Publikace IVK
Ekonomické aspekty koronakrize
Ekonomické aspekty koronakrize
100 Kč
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Předmluva

Koronavirová krize, která zasáhla celý svět včetně naší země, je zásadním fenoménem nejen z hlediska medicínského nebo epidemiologického, ale je faktorem, který mění – a zejména změní – i poměry společenské a hospodářské, a to na velmi dlouhou dobu. Změní je nikoliv proto, že by tato epidemie představovala fatální zdravotní ohrožení současného lidstva.

Změna přichází a přijde především kvůli dopadům obrany před pandemií na hospodářský život jednotlivých zemí, na mezinárodní pohyb zboží, lidí a kapitálu, na dopravní spojení atd. Lze právem očekávat i změnu společenského klimatu uvnitř jednotlivých zemí a také změnu individuálních návyků, životního způsobu, společenské komunikace, společenské atmosféry, oslabení důvěry, zpochybnění některých samozřejmých očekávání.

Problémem není pouze zastavení hospodářského života, přerušení dopravního spojení a uzavření hranic, které nastalo po rozšíření nákazy. Mnohem horším se jeví přístupy vlád, včetně té naší, či uskupení, jako je EU, k oživení zastavené ekonomiky. Z jejich přístupu se zdá, jakoby dlouhodobě respektované ekonomické principy najednou přestaly platit – udržitelné veřejné finance, zadlužení pod kontrolou, stejně jako inflace či stabilita měny. To, na čem vždy záleželo, náhle nikoho nezajímá. Covid-19 je omluvou pro otevření stavidel tištění peněz a bezuzdného zadlužování se a utrácení. S budoucností si evidentně nikdo hlavu neláme.

A nejen to. Nastal masivní vpád státu do podnikání, do obchodu, do přirozené alokace zdrojů. Zcela se tím změnila motivace hráčů na trhu, potencionálních investorů i spotřebitelů.

Nacházíme se ve chvíli, kdy to, zdá se, nikomu nevadí. Období, kdy ignorujeme dopady našich rozhodnutí však bude velmi krátké. Měkké peníze, snadno vytvořené a stejně lehce rozházené, bude muset někdo zaplatit. Zatím jsou spokojeny odbory a levice se předhání s pravicí, kdo vymyslí štědřejší protikrizový program a titul. Dnešní vlády těmito svými kroky zanechávají svým nástupcům těžko řešitelné dědictví. Všichni spoléhají na to, že vyrovnat účet nebudou muset oni. Hlavním argumentem na obhajobu této nezodpovědné hospodářské politiky je to, že to tak dělají všichni.

A nejde jen o dluhy. Spontánní rozhodování tržních subjektů je nahrazováno voluntaristickými ingerencemi státu, což přinese závažné vedlejší nezamýšlené efekty. Podlomení výkonnosti ekonomiky tak bude nejspíše dlouhodobé, ne-li trvalé.

IVK se koronavirové krizi a jejím implikacím od počátku podrobně zabývá. V době karantény zveřejnil na serveru iDnes sérii 12 článků, které později vydal ve sborníku pod souhrnným názvem Karanténa. Zabýval se v nich především pandemií jako takovou a reakcí na ni.
Ekonomické aspekty koronavirové krize, které jsou tématem této publikace, považuje IVK za velmi závažné a dnešní hospodářskou politiku za nezodpovědnou.

Sérií čtyř textů, které jsou náplní části A tohoto sborníku, autorský kolektiv pod vedením Václava Klause tuto situaci zevrubně analyzuje a vymezuje se vůči dnešní vládní politice.
Část B tohoto sborníku přináší několik dalších článků na toto téma z pera Václava Klause, Jiřího Weigla a Filipa Šebesty. V části C přibližujeme čtenářům odpovědi širší skupiny oslovených osobností na anketní otázku Newletteru IVK „Kde, popřípadě co konkrétně byste ve státním rozpočtu navrhovali škrtnout Vy?“. V samém závěru přinášíme německý překlad čtyř stěžejních textů z části A. Autorem překladu je Jindřich Forejt.

Téma koronavirové krize a jejich důsledků tu s námi bude velmi dlouho a zaslouží si důkladnou analýzu a trvalou pozornost. IVK ji proto považuje za jedno ze svých stěžejních témat současnosti. Proto tato stručná publikace.

Jiří Weigl, dne 7. července 2020.


Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky, ostatní zájemci si ji mohou objednat pomocí objednávkového formuláře.

Cena: 100 Kč


74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku