Publikace IVK
IVK v roce šestém - výběr textů
IVK v roce šestém - výběr textů
100 Kč
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Předmluva Jiřího Weigla

Již po šesté předkládá Institut Václava Klause (IVK) veřejnosti výběr textů, které dokumentují a charakterizují jeho činnost v uplynulém kalendářním roce. Šest let existence je pro IVK docela dlouhá doba, za níž se mu podařilo stát se hlasitým a vysoce sledovaným účastníkem veřejné politické debaty v naší zemi. Vyslovuje se k zásadním otázkám politického i ekonomického vývoje u nás i ve světě a rozvíjí témata spojená s veřejným působením jeho zakladatele a předsedy Správní rady prezidenta Václava Klause. Jeho osobnost – stále viditelná, žádaná a aktivní na domácích i zahraničních fórech – má na ohlasu aktivit IVK rozhodující podíl a dává jim mezinárodní přesah.

Rok 2018 byl pro naši zemi především rokem stého výročí vzniku Československa, obnovení naší státnosti a připomínání si složité historie naší země ve XX. století. Pro Václava Klause a jeho institut bylo toto téma logickou prioritou. Hlavní projevy, které bývalá hlava českého státu při této příležitosti pronesla, jsou obsahem první části tohoto sborníku. Doplňuje je projev, který Václav Klaus pronesl u příležitosti udělení Petöfiho ceny v Budapešti.

Současná doba je charakterizována sílícím nástupem pokrokářské ideologie, která si zcela podřídila politický a mediální mainstream na dnešním Západě a je prostřednictvím mezinárodních organizací, EU a koordinovaným úsilím sítí neziskových organizací a aktivistů šířena a vnucována nejrůznějšími způsoby nic netušící a nepřipravené veřejnosti. Za jejími zády dochází k destrukci západní společnosti, jejích klíčových institucí, jako je národ, národní stát, rodina, role pohlaví ve společnosti a dokonce je zpochybněna samotná pohlavní identita člověka. Za tímto účelem probíhá i destrukce hodnot svobody a demokracie, jimž západní civilizace vděčí za svůj úspěch. Tento neblahý vývoj není otevřeně pojmenován, ale skrývá se pod osvědčenými pojmy, o nichž málokdo tuší, že už získaly zcela nový, toxický obsah. Jedním ze zásadních takto zmutovaných pojmů je termín „liberální demokracie“.

Demaskováním toho, co se dnes pod touto kdysi jasnou a osvědčenou adresou skrývá, se IVK zabýval po většinu roku 2018. Klíčovým textem k tomu je Manifest IVK „Obrana demokracie před liberální demokracií“, který otevřel na toto téma u nás veřejnou debatu. Sborník k tomu přináší několik dalších navazujících textů. Věnovali jsme se v této souvislosti i politickému a ideovému vývoji v nejdůležitější evropské zemi – sousedním Německu, vlivům na situaci v EU i polemikám s obhájci progresivismu u nás i za našimi hranicemi.

Ekonomická problematika jako by ve světle tohoto vývoje ustoupila poněkud do pozadí, přesto ve třetí části knihy přinášíme několik zajímavých textů na ekonomická témata z pera autorů IVK.

Již čtvrtý rok zůstává v popředí pozornosti IVK téma masové migrace, která patří ke klíčovým vnitro i zahraničně politickým tématům dneška. Jejich různým aspektům se věnují články v závěrečné části této knihy.

Při výběru textů do toho každoročního přehledu jsme se snažili akcentovat klíčová témata, jež dominovala našim aktivitám roku 2018. Sborník proto nepředstavuje vyčerpávající přehlídku odborné či publicistické produkce kmenových autorů IVK a dalších našich pravidelných spolupracovníků, ale je veden snahou o koncentrovanější předložení našich tematických priorit veřejnosti. Věříme, že bude přijat se zájmem a najde spokojené čtenáře.

Jiří Weigl, publikace IVK č. 44/2019.

 

Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky, ostatní zájemci si ji mohou objednat pomocí objednávkového formuláře.

Cena: 100 Kč


64
PANE PREZIDENTE: Xaver se ptá a Václav Klaus odpovídá
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

62
Jiří Weigl: Stát na svém
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku