Publikace IVK
IVK v roce pátém - výběr textů
IVK v roce pátém - výběr textů
100 Kč
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Předmluva Jiřího Weigla

Institut Václava Klause (IVK) završil v roce 2017 pět let svého fungování. Za tu dobu se zámeček na pražské Hanspaulce, sídlo IVK, stal hlasitým, známým, sledovaným a citovaným místem, které zasahuje do veřejné debaty a ostře a jasně promlouvá k hlavním politickým a společenským problémům naší země i Evropy.

Právě oněch pět let aktivní činnosti IVK je příležitostí k ohlédnutí, zhodnocení a zamyšlení nad smyslem jeho existence ještě před tím, než oko čtenáře spočine na výběru zajímavých textů z produkce spolupracovníků IVK v roce 2017, které přináší tento sborník.

Myšlenka založení IVK vznikla v době končícího druhého prezidentského období Václava Klause a inspirovala se jednak příkladem amerických prezidentských knihoven a jednak vzorem konzervativních think tanků především v anglosaském světě. Naším záměrem bylo vytvořit instituci, která by dávala bývalému prezidentu republiky a jedné z nejvýznamnějších osobností našich moderních dějin platformu k veřejnému působení i po opuštění funkce hlavy státu a která by současné fungovala jako aktivní součást tzv. veřejné politiky (public policy) a rozvíjela konzervativní myšlenky a hodnoty svobody a demokracie a další politická témata, s nimiž byla spojena léta aktivního politického působení Václava Klause. V českých podmínkách nic podobného dosud neexistovalo a nefungovalo, tradici nemá ani aktivní veřejné působení bývalé hlavy státu po skončení prezidentského mandátu ve veřejném prostoru doma i v zahraničí. Po pěti letech již snad můžeme říci, že se nám zárodek takové tradice u nás podařilo vytvořit.

IVK není na rozdíl od většiny neziskových organizací zabývajících se politickými otázkami napojen na veřejné zdroje financování ať z domácích rozpočtů, či z evropských fondů. Závisí výlučně na soukromých darech příznivců a podporovatelů, které musí trvale přesvědčovat o smyslu a přínosu svých aktivit. Konzervativní názory, které IVK zastává a hlásá a kritika levicového progresivismu, který ovládl politický život na Západě a bohužel i u nás, znamenají, že se IVK netěší přízni politického a mediálního mainstreamu. Přesto jsou naše, velmi často nepohodlné názory a stanoviska slyšet a vyvolávají potřebnou diskusi, polemiku, ale stále více i podporu a zájem ze strany veřejnosti, která se mohla přesvědčit, že se většinou nemýlíme. Opíráme se při tom o nesmírné politické zkušenosti, neutuchající aktivitu a společenskou autoritu Václava Klause a myšlenky, na nichž stála naše polistopadová transformace ekonomiky a společnosti. Za uplynulých pět let svého fungování vydal IVK čtyři desítky knih a publikací, do rukou čtenářů zamířilo každý měsíc nové číslo Newsletteru IVK, konala se dlouhá řada seminářů pro veřejnost i interních debat k aktuálním politickým a společenským tématům či historickým výročím za účasti mnoha zajímavých řečníků a hostů z České republiky i ze zahraničí.

Právě v roce 2017, jehož produkci představuje tento sborník, uběhlo 25 let od zahájení zásadních přeměn naší ekonomiky, její liberalizace a privatizace, stejně jako čtvrtstoletí od bezprecedentního kooperativního rozdělení Československa. Všechny tyto klíčové události naší nejnovější historie nesou rukopis Václava Klause a IVK jim také ve svých loňských aktivitách věnoval náležitou pozornost, o čemž hovoří několik významných příspěvků v tomto sborníku. V ohnisku naší trvalé pozornosti je dále Evropská unie a její pokračující krize stejně jako vývoj v nejdůležitějších členských zemích, především Německu a Francii. Trvalým fenoménem, jemuž jsme i v loňském roce věnovali velkou pozornost, byla masová migrace a její místo v záměrech pokrokářských elit.  Rok 2017 byl navíc v naší zemi i rokem volebním, a proto vznikla i řada textů zabývajících se v tomto kontextu českou politikou.

Sborník, který se Vám dostává do rukou, přináší retrospektivní ohlédnutí za rokem 2017 z naší produkce, což samo o sobě představuje jistou přidanou hodnotu umožňující čtenáři získat jistý přehled o činnosti IVK i o tom, jak Institut Václava Klause viděl uplynulý rok a stavěl se k tématům, která pokládal za klíčová. Věřím, že Vás tento sborník a texty a články v něm obsažené zaujmou.

Jiří Weigl, publikace IVK č. 41/2018.

 

Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky, ostatní zájemci si ji mohou objednat pomocí objednávkového formuláře.

Cena: 100 Kč


55
Rozum proti kovidové panice
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

53
Tomáš Břicháček: Unie ve stínu brexitu
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

52
Sebedestrukce Západu
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku