Publikace IVK
Rozdělení státu - 25 let České a Slovenské republiky
Rozdělení státu - 25 let České a Slovenské republiky
100 Kč
Není skladem
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Předmluva Jiřího Weigla

Prvního ledna uplynulo 25 let od rozdělení Československa a vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. Obdivuhodným mírovým a kooperativním způsobem rozdělení skončila prohlubující se agónie společného státu, započatá tzv. pomlčkovou válkou v roce 1990. To však bylo pouze nové vzplanutí latentní krize soužití Čechů a Slováků, která vystupovala na povrch ve všech kritických momentech existence Československa od jeho vzniku.

Ani po stu letech nemáme odvahu si přiznat, že Masarykova republika měla velké vrozené defekty. Pro české Němce bylo postavení menšiny v národním státě pro tento účel uměle vytvořeného československého národa nepřijatelné a nová republika se ani nesnažila nijak zvlášť si naše Němce získat. Čechoslovakismus si nezískal srdce Slováků. Účelovost jeho vzniku – český zájem na výrazném přečíslení českých Němců spojením se Slováky a hledání ochrany před brutální maďarizací na straně slovenské – se rychle začala projevovat. Předválečný slovenský autonomismus rychle přerostl v separatismus, který byl zneužit Hitlerem a nacisty ke zničení Československa.

Slovenský štát jako satelit „Třetí říše“, jeho účast ve válce proti Spojencům a podíl na vyvraždění vlastních židovských obyvatel ideu slovenské samostatnosti pošpinily a na řadu let zdiskreditovaly, takže poválečná obnova Československa byla bez problémů prosazena. Odsunem sudetských Němců však na české straně přestal existovat původní hlavní motiv pro spojení se Slováky. Ti naopak těžce nesli denní pragocentrickou praxi komunistického režimu, který byl Slovensku vnucen z Prahy. Pod totalitním nehybným příklopem tak v komunistickém Československu stále doutnal a sílil česko – slovenský antagonismus živený přirozenou snahou Slováků, kteří mezitím dospěli v rozvinutý moderní národ, dosáhnout vlastní suverenity. Projevilo se to při první příležitosti v roce 1968 a ani federalizace republiky a skutečnost, že řada hlavních postav normalizačního režimu včetně prezidenta republiky Husáka byli Slováci, na tom nic nezměnila.

Po roce 1989 se v podmínkách nově nabyté svobody uvolnila stavidla všech dlouhodobě neřešených problémů země a slovenská otázka byla jednou z nejdůležitějších, přestože to prezident Havel a jeho okolí neočekávali a zpočátku přehlíželi. Jejich politická neobratnost, sklony k intrikánství a nedostatek respektu k partnerům na druhé straně spolu se snahou některých českých politických sil hrát antislovenskou kartu nakonec vytvořily takový příkop, který fungování společného státu zcela paralyzoval. Nutnost řešit tuto situaci spadla na vítěze voleb v červnu 1992 – Václava Klause a Vladimíra Mečiara. To vše v situaci, kdy celá Evropa trnula hrůzou nad hrůzami jugoslávské agónie a krvavými zmatky provázejícími rozpad Sovětského svazu.

Mírové, konsensuální a smluvně podložené rozdělení Československa patří k unikátním událostem v moderních dějinách. Výrazně přispělo nejen k udržení mimořádně přátelských vztahů mezi našimi zeměmi, ale ukázalo Evropě i světu vzácnou schopnost dohody a schopnosti nalézt řešení i ve velmi obtížných a potenciálně nebezpečných situacích. Oběma zemím přátelské a vzájemně vstřícné rozdělení umožnilo zbavit se velmi vleklého sporu dvou národů, hrozícího eskalací a dalo možnost soustředit se na řešení skutečných věcných problémů, které obtížné období po pádu komunismu přineslo. Odstup čtvrtstoletí již umožňuje říci, že obě země v tom byly úspěšné.

Přesto je rozdělení Československa tématem, které u nás stále rezonuje v domácích politických šarvátkách. Stále slýcháme invektivy, že Klaus a Mečiar rozdělili společný stát svévolně, že mělo proběhnout referendum atd. Opakují to zejména ti, kteří měli podíl na rozpoutání česko – slovenské krize na počátku 90. let a kteří v ní selhali. Na slovenské straně je takováto kritika výjimečná.

Ze všech těchto důvodů se Institut Václava Klause rozhodl 25. výročí rozdělení Československa a vzniku samostatné České republiky připomenout akcí, která by na pódium přivedla obě hlavní postavy historických událostí té doby – bývalé premiéry Václava Klause a Vladimíra Mečiara. Díky ochotě Národního muzea se 11. prosince 2017 jejich diskuse konala v historické budově bývalého Federálního shromáždění, na místech, kde se tato historie psala. Přenášela ji v přímém přenosu Česká televize. Setkání dvou velkých postav moderní historie obou našich zemí bylo výjimečné i v tom, že Vladimír Mečiar navštívil Prahu poprvé po dlouhých 19 letech.

Publikace, kterou máte před sebou, přináší v části A přepis vystoupení Václava Klause a Vladimíra Mečiara na této diskusní akci, která reflektují tehdejší události z jejich dnešního pohledu a dávají je do souvislosti s dneškem.

V části B přetiskujeme některé klíčové parlamentní projevy a novinové články a komentáře Václava Klause z období jednání o rozdělení federace a bezprostředně po vzniku samostatné České republiky a v části C pak další projevy tehdejších nejvyšších ústavních činitelů. Pro každého, kdo se zajímá o nejnovější dějiny naší země je to podstatná ilustrace tehdejších dějů a atmosféry ve společnosti, na něž se dnes už zapomíná.

Jiří Weigl, publikace IVK č. 40/2018.

 

Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky, ostatní zájemci si ji mohou objednat pomocí objednávkového formuláře.

Cena: 100 Kč


30 let cesty ke svobodě. Ale i zpět
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

47
Znovu o klimatických změnách
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku