Publikace IVK
Marie Terezie - 300 let od narození
Marie Terezie - 300 let od narození
100 Kč
Není skladem
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Předmluva

Tři sta let od narození Marie Terezie je výročím, které by rozhodně nemělo zapadnout. Když Marie Terezie nastupovala k moci, stala se sice panovnicí obrovské říše, která však připomínala spíše kolos na hliněných nohou. Monarchie nebyla vnitřně jednotná a státní pokladna byla prázdná. Marie Terezie proto musela prosadit finanční a správní reformy, které by připravily cestu modernizaci země. Institut Václava Klause na ni vzpomíná novým sborníkem.

V části A přinášíme texty ze semináře „Marie Terezie – 300 let od narození“ z 15. června 2017. Výkonný ředitel IVK Jiří Weigl vysvětluje, že Marie Terezie ztělesňovala konzervativní pokrok a chápala potřeby doby. Velvyslanec ČR v Rakousku Jan Sechter rozebírá ekonomické reformy Marie Terezie. Bývalý velvyslanec Rakouské republiky v ČR Ferdinand Trauttmansdorff hodnotí historické dědictví Marie Terezie. Profesor Katolické teologické fakulty UK Jaroslav Čechura diskutuje reflexi Marie Terezie v českém dějepisectví. Jindřich Forejt z Institutu Václava Klause vysvětluje panovnickou posloupnost v rodu Marie Terezie.

V části B uveřejňujeme zajímavé doplňkové texty. Profesor Vídeňské univerzity Karl Vocelka vyvrací populární klišé o Marii Terezii. Publicista Vladimír Liška charakterizuje Marii Terezii jako osvícenou panovnici. Milan Hlavačka z Historického ústavu Akademie věd ČR zkoumá soukromý život Marie Terezie. Podle emeritního profesora Filosofické fakulty UK Eduarda Maura se Marie Terezie se zasloužila o modernizaci monarchie. Publicista Václav Junek připojuje dva opomíjené bonusy krásné královny. Analytik České spořitelny Michal Skořepa argumentuje, že reformy Marie Terezie přispěly k pozdějšímu rozvoji ekonomiky v Evropě.

V části C přinášíme zajímavé historické přílohy. Jde o originál Pragmatické sankce z 19. dubna 1713, v němž císař Karel VI. ustanovuje nedělitelnost habsburských držav a v případě vymření mužské linie Habsburků nástupnictví linie ženské. Z patentů Marie Terezie přetiskujeme titulní stránku patentu o všeobecném školním řádu z 6. prosince 1774 a robotního patentu pro království české z 13. srpna 1775, kterým Marie Terezie upravuje poddanské povinnosti podle majetkových poměrů poddaných. Od českého historika Josefa Pekaře přetiskujeme úryvek o Marii Terezii z knihy „Dějiny československé“ (1937). Nechybí ani reprodukce barevných obrazů Marie Terezie.

Tereziánské reformy měly za cíl zajistit finanční prostředky pro vybudování silné armády, která by dokázala zajistit bezpečnost a mezinárodní postavení země. Ačkoli zrušení nevolnictví a náboženskou toleranci zavedl až Josef II., byly první, byť nesmělé kroky podniknuty již za Marie Terezie. Ačkoli Slezsko už Marie Terezie zpět nevybojovala, jeho ztráta – protože bylo obýváno především Němci a Poláky - zvýšila váhu českého etnika v rámci českých zemí, což usnadnilo politickou emancipaci Čechů v 19. století. Marii Terezii tedy vděčíme za více, než by se mohlo na první pohled zdát.

Marek Loužek, publikace IVK č. 39/2017.

 

Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky, ostatní zájemci si ji mohou objednat pomocí objednávkového formuláře.

Cena: 100 Kč