Publikace IVK
IVK v roce čtvrtém - výběr textů
IVK v roce čtvrtém - výběr textů
100 Kč
Není skladem
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Úvod

Institut Václava Klause (IVK) letos vstupuje již do pátého roku svého působení. Jako každoročně přinášíme čtenářům výběr toho, co z předešlého roku svého působení považujeme z našich textů za nejzásadnější.

I v roce 2016 jsme uspořádali řadu akcí pro naše předplatitele i širokou veřejnost. Hned na počátku roku jsme si připomněli 25 let od unikátní operace ekonomické transformace – liberalizace cen a zahraničního obchodu. V dubnu jsme u příležitosti čtvrtstoletí od vzniku ODS pohledem tří generací jejích bývalých i současných členů diskutovali o vzestupu a pádu české pravice a v září jsme seminářem připomenuli 25 let od spuštění kuponové privatizace.  Mimo to jsme rovněž v první polovině roku diskutovali o stále aktuálním tématu knihy Stěhování národů s.r.o. – masové migrační vlně. A na závěr roku jsme si na historickém semináři František Josef I. připomněli 100 let po jeho smrti odkaz jeho vládnutí, který v mnohém ovlivňuje i současnou střední Evropu a tedy i nás.

V minulém roce jsme v naší ediční řadě vydali devět sborníků IVK. Nejprve to byl sborník Masová imigrace, v němž se široký výběr autorů věnoval příčinám i politickým a ekonomickým souvislostem migrační vlny. Současným hospodářským oživením a základy, na kterých stojí, se zabývala publikace Boom české ekonomiky. Kulaté 75. narozeniny prezidenta Václava Klause si dovolili mladí ekonomové sdružení kolem IVK oslavit festschriftem na „klausovská témata“ Mladí ekonomové (o) Václavu Klausovi. Soubor ekonomicky laděných knih pak uzavírá hutná monografie Ekonomie jako osud laureáta ceny IVK za rok 2016 Dušana Třísky, jež byla vydána u příležitosti jeho loňského životního jubilea. Sborníkem na historické téma, i když nikoli čistě historické, jsme si připomněli také dílo klíčové osobnosti našich moderních dějin Edvarda Beneše přesně 80 let po jeho zvolení prezidentem republiky. V samém závěru roku vyšla monografie našeho spřízněného autora, právníka Tomáše Břicháčka Unie ve víru migrační krize, která se jako volné pokračování knihy Unie blízká a vzdálená věnovala zejména právním aspektům migrační krize.

K tematické i žánrové pestrosti výstupů IVK přispělo naše loňské rozhodnutí začít psát krátké komentáře, „stanoviska ke dni“ k důležitým společenským, ekonomickým a politickým událostem. Tento pro IVK nový formát krátkých textů umožnil dotknout se i témat, která pro nás nebývala dominantní, obohatil naši publikační činnost a řada stanovisek si proto našla své místo i v kapitolách této knihy.

Před pomyslnou závorku letos vytýkáme text důležitého projevu Václava Klause Západ na cestě změny. Nastává něco takového i u nás? z konce roku 2016, který svým obsahem na jedné straně uzavírá agendu roku předešlého, ale na druhé předznamenává agendu toho následujícího a tvoří tak příhodný úvodník všech dalších textů a částí knihy.

Řazení kapitol není náhodné. První se zabývá pokračující migrační krizí, která sice ustoupila z prvních stránek novin a hlavních zpravodajských relací v televizi, ale jejíž hlavní příčiny zůstávají stále nevyřešeny. Následuje kapitola brexit a Trump, která se, jak již sám název vypovídá, věnuje dvěma dle našeho názoru zásadním událostem loňského roku. Ty naznačily, že změna současných trendů devastujících západní společnosti je možná. Jedním ze symptomů probíhající degradace západní společnosti je snaha o stále těsnější evropskou integraci a unifikaci – naše tradiční téma, kterému se věnujeme v obecnější rovině v kapitole číslo tři.

V roce 2016 jsme se zabývali i dalšími domácími tématy. To nejpodstatnější shrnuje čtvrtá kapitola knihy. Naleznete zde text projevu Václava Klause k 28. říjnu pronesený pro slavnostní shromáždění na Vítkově, nebo jeho esej na téma „Je Česká republika opravdu naše?“ Výběr z našich ekonomických textů a analýz na domácí i zahraniční témata naleznete v kapitole číslo pět. Obsahem šesté kapitoly jsou texty na téma kulturních a civilizačních změn, kterým věnujeme v IVK stále větší pozornost. Osu této kapitoly tvoří zejména eseje našeho nového spolupracovníka, historika a germanisty Dr. Aleše Valenty. Najdete zde ale i část polemiky Václava Klause a Jiřího Weigla s neúspěšným kandidátem do Senátu Václavem Bělohradským, pro kterou dal na svých stránkách před volbami prostor deník Právo. Předposlední kapitola přináší historické texty Jiřího Weigla a úvahy na témata zahraniční politiky a v závěrečné kapitole pak naleznete již tradiční výběr ze zápisků ze zahraničních cest netradičního cestovatele, bývalého prezidenta Václava Klause.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem autorům za pomoc s výběrem textů a Elišce Jankové za pomoc s jejich zpracováním. Všem čtenářům pak za autorský tým IVK přeji příjemnou a inspirativní četbu.

Filip Šebesta, publikace č. 36/2017.

Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky, ostatní zájemci si ji mohou objednat pomocí objednávkového formuláře.

Cena: 100 Kč


30 let cesty ke svobodě. Ale i zpět
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

47
Znovu o klimatických změnách
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku