Publikace IVK
Masová imigrace - Záchrana, nebo zkáza Evropy?
Masová imigrace - Záchrana, nebo zkáza Evropy?
100 Kč
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Předmluva Václava Klause

Masová migrace do Evropy je pro Evropu fatální. IVK považuje za svou povinnost burcovat veřejné mínění. Paralelně s tímto sborníkem vznikla stručná kniha Václava Klause a Jiřího Weigla „Stěhování národů: stručný manuál k pochopení současné krize“ (Praha, Olympia 2015). Autoři IVK se tomuto problému věnovali v průběhu celého roku 2015 a předložený sborník je toho důkazem.

Nový sborník Institutu Václava Klause ve své části A začíná texty z interního semináře IVK o ekonomických dopadech migrace z 16. října 2015. Ekonomka Stanislava Janáčková líčí masovou imigraci jako ekonomickou sebevraždu Evropy. Jan Skopeček argumentuje, že náklady masové imigrace výrazně převyšují přínosy. Podle Martina Slaného je kvalita lidského kapitálu migrantů dlouhodobě nízká, čímž klesá i schopnost jejich ekonomická asimilace. Zařazení migrantů na trh práce zvýší riziko vysoké nezaměstnanosti a závislosti těchto lidí na sociálních dávkách. Doktorandka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Hana Lipovská kritizuje některé kvazi-ekonomické argumenty o ekonomické migraci. Analytik IVK Filip Šebesta zkoumá rozdíly a podobnosti současné migrační vlny od minulých migrací.

V části B přinášíme texty ze semináře „Je masová imigrace podmínkou prosperity Evropy?“ z 19. března 2015. Zakladatel iniciativy D.O.S.T. Michal Semín varuje, že dokud se politické elity Západu a spolu s nimi i společnost nevrátí ke svým duchovním kořenům, hrozí, že se cizím kulturám nebudeme umět ubránit. Poslanec Evropského parlamentu Jan Keller ukazuje, že multikulturalismus není projevem naší velkorysosti, či vznešeným výplodem pravdy a lásky. Multikulturalismus je to, co zbývá, když se ukázalo, že vlny migrantů nejsou ve svém důsledku přínosem, nýbrž ohrožením ekonomik evropských zemí. Politolog a nakladatel Alexandr Tomský vysvětluje, že na světě žijí nejméně dvě miliardy lidí ve velmi špatných hospodářských a politických poměrech. Evropa je nemůže všechny absorbovat, aniž by se sama nezhroutila.

V části C uveřejňujeme různé doplňkové texty našich nebo s námi spřízněných autorů. Václav Klaus žádá od EU hlasité sdělení, že každý, kdo se nelegálně dostane do Evropy, bude okamžitě poslán zpátky. Výkonný ředitel IVK Jiří Weigl argumentuje, že masová imigrace není příležitost, ale hrozba. Člen správní rady IVK Ivo Strejček vykládá imigraci jako jeden z projevů krize Evropské unie. Člen správní rady IVK Ladislav Jakl argumentuje, že spor o migraci není sporem hodných se zlými, ale zaslepených s vidoucími. Děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík varuje před současnou utečeneckou a migrační tsunami. Právník a publicista Tomáš Břicháček líčí vystřízlivění ze snu o Evropě bez hranic.Hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Lukáš Kovanda se snaží ukázat, že i před touto migrační vlnou ekonomická přínosnost imigrantů v čase klesá. Nakladatel Miloš Kubánek vysvětluje, že mírný pokles počtu obyvatel Evropy v důsledku nižší porodnosti není nic, co by mělo vzbuzovat hysterické reakce a neuvážená politická rozhodnutí. Prezident mnichovského Ifo Institutu Hans-Werner Sinn píše, že náklady imigrace v současném Německu převyšují výnosy. Marek Loužek konstatuje, že dosavadní politika v Evropě vycházela příliš vstříc přáním imigrantů a méně zájmům domácího obyvatelstva. Redaktor MF Dnes Milan Vodička líčí rozpad schengenského systému. Redaktor časopisu Euro Daniel Deyl popisuje migrační krizi jako bezmoc mocných. Seniorní editor webu SkepticalLibertarian.com Daniel Bier vysvětluje, proč se tolik uprchlíků topí a proč raději nelétají.

Václav Klaus ml. připojuje svůj fejeton o migrantech.

Po posledních atentátech v Paříži je ještě více jasné, že musí platit jediné: dost pokrytectví, dost experimentování s Evropou a zneužívání vůle občanů, dost politické korektnosti. Přednost musí mít ochrana našeho života před chimérami multikulturalismu. Přeji inspiraci a pozorné čtení.

Václav Klaus, publikace IVK č. 23/2016.

 

Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky, ostatní zájemci si ji mohou objednat pomocí objednávkového formuláře.

Cena: 100 Kč


74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku