Publikace IVK
IVK v roce druhém - výběr textů
IVK v roce druhém - výběr textů
100 Kč
Není skladem
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Předmluva Martina Slaného

Publikace, která se vám dostává do rukou, je v pořadí druhým výběrem textů vzniklých v Institutu Václava Klause (IVK). Navazuje na loňský sborník, který mapoval prvních 365 dní našeho působení v IVK, tentokráte obsahuje texty vytvořené v kalendářním roce 2014, bez textů z prvních dvou měsíců, které byly obsaženy ve výběru prvním. Navzdory tomu je počet příspěvků i délka celého sborníku větší, než tomu bylo loni. Zejména však bylo k dispozici podstatně větší celkové množství textů, ze kterých jsme mohli vybírat, a jde proto skutečně o „výběr“ z textů.

IVK si v druhém roce svého působení získal významné postavení ve společenské diskusi u nás, ale i v zahraničí. Tomu odpovídala i jeho publikační, mediální a obecně veřejná aktivita. IVK pokračoval v roce 2014 v pořádání seminářů pro širokou veřejnost, v organizaci kulatých diskusních stolů s názvem Rozmluvy na Hanspaulce, Václav Klaus i další pracovníci IVK se účastnili mnoha konferencí a diskusí doma i v cizině. Institut pravidelně vydával aktuální politické komentáře, obsáhlejší analytické texty, polemiky či blogy, naše texty se objevovaly pravidelně v nejrůznějších novinách a časopisech. Vycházel měsíčník Newsletter a vydali jsme i své vlastní knižní publikace.

Těch od března do prosince roku 2014 vzniklo celkem osm. Stanislava Janáčková vydala knihu „Peripetie české ekonomiky a měny aneb nedejme si vnutit euro“, Tomáš Břicháček navázal „Unií blízkou i vzdálenou“, vyšly sborníky „Záměrně plochá diskuse o ukrajinské krizi“ a „Sto let od počátku první světové války“. Společně s vydavatelstvím Fragment, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, jsme vydali „Novoroční projevy“ prezidenta Václava Klause, Jiří Weigl publikoval soubor svých textů s názvem „Bez iluzí o světě kolem nás“ a v neposlední řadě vyšla kniha Václava Klause „Chtěli jsme víc než supermarkety“.

V tomto sborníku naleznete texty nejrůznější žánrů – projevy, články, komentáře či polemiky. Nejsou v něm ale obsaženy texty či úryvky z výše zmíněných knižních publikací. Výjimkami jsou dvě předmluvy: předmluva Václava Klause ke sborníku „Sto let od počátku první světové války“ a předmluva Jiřího Weigla ke knize Václava Klause „Chtěli jsme víc než supermarkety“. V obou případech totiž nejde jen o pouhé předmluvy či strohé úvody, ale svou povahou jde o samostatné analytické texty, které stojí za uveřejnění i touto formou. Sborník neobsahuje žádné cizojazyčné texty. Alespoň ty anglické jsme částečně vydali loni na podzim v knize „The Never-Ending Struggle for Free Society“, která je souborem 40 projevů, esejí a článků Václava Klause napsaných originálně v angličtině za poslední tři roky.

Texty obsažené v tomto výběru jsou rozděleny do několika okruhů, které odrážejí obsahový záběr IVK. Jde o témata, ve kterých IVK vidí ohrožení svobody v dnešním světě a do určité míry o témata reflektující průběh událostí loňského roku. Významnou část našich aktivit zabrala dvě loňská výročí. První kapitolu proto tvoří příspěvky k 25. výročí pádu komunismu a k transformaci našeho ekonomického a politického systému, druhou kapitolu pak texty k desetiletému výročí vstupu naší země do Evropské unie a evropské integraci obecně. S Evropou úzce souvisí i třetí kapitola – Ukrajinská krize, která v roce 2014 eskalovala a – alespoň v našem evropském regionu – byla hlavním zahraničně politickým tématem. Ostatním tématům mezinárodní politiky se věnuje kapitola čtvrtá, pátá kapitola přináší naopak texty k domácí politice.

V ekonomických textech, obsažených v šesté kapitole, byla největší pozornost věnována dopadům devizových intervencí ČNB a změně kurzového režimu. Zejména díky řediteli IVK Jiřímu Weiglovi je velkým tématem našich publikací a seminářů (moderní) historie, jíž je věnována kapitola sedmá. Sociální inženýrství a snaha regulovat jakoukoli lidskou aktivitu jsou často skryty v na první pohled odtažitých tématech, kterým se věnují texty v sedmé kapitole. Specifickou částí sborníku je poslední kapitola, která mj. obsahuje postřehy Václava Klause ze tří vybraných cest, jimiž volně navazuje na oblíbené Zápisky z cest, které psal jako prezident republiky.

Věřím, že si v této publikaci čtenář najde nejen témata, které ho aktuálně zajímají, ale rovněž pro něj bude přidanou hodnotou sborník jako celek. Obsahuje totiž i témata nadčasová, jejichž pojítkem je boj za svobodu a za volný trh, obrana tradičních hodnot a politické demokracie. To je ostatně i jedním z hlavních cílů Institutu Václava Klause.

V Praze, 16. ledna 2015

Martin Slaný, IVK, publikace č. 15/2015.

Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky, ostatní zájemci si ji mohou objednat pomocí objednávkového formuláře.

Cena: 100 Kč

Toto zboží již není dostupné.