Vyšlo jinde
Václav Klaus: Novoroční projevy
Václav Klaus: Novoroční projevy
169 Kč
Přejít na eshop
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Nakladatelství Fragment v těchto dnech vydává knihu deseti novoročních projevů, které na Pražském hradě pronesl Václav Klaus ve funkci prezidenta České republiky v letech 2004 - 2013.
Knihu doplňují fotografie, které připomínají nejzajímavější architektonické a restaurátorské počiny, k nimž na Pražském hradě došlo v období prezidentství Václava Klause.

Předmluva Jiřího Weigla

Institut Václava Klause (IVK) zahájil svou činnost na jaře 2013, poté co jeho zakladatel – prezident Václav Klaus – skončil své druhé období ve funkci hlavy státu. Náplní činnosti IVK je zabývat se aktuálními problémy veřejného života, šířit a rozvíjet ideje občanské a ekonomické svobody a volného trhu a bránit tradiční společenské a civilizační hodnoty vlastní výzkumnou a studijní činností, semináři, konferencemi a dalšími akcemi pro odbornou i širokou veřejnost. Vedle toho se IVK zaměřuje i na zpracovávání a dokumentování deseti let prezidentství Václava Klause, jeho politického a veřejného působení ve funkci hlavy státu.

Nebylo proto náhodou, že jednou z prvních publikací IVK, která spatřila světlo světa na počátku roku 2013, bylo vydání deseti projevů prezidenta Václava Klause ke státnímu svátku 28. října. Jejich soubor představuje zajímavou ilustraci uplynulé doby zachycenou slovy a myšlenkami prezidenta republiky.

Obdobně hodláme postupovat i počátkem roku 2014. Představujeme zde čtenáři soubor deseti novoročních projevů prezidenta republiky pronesených v letech 2004 – 2013. Jejich texty jsou doplněny fotografiemi deseti nejvýznamnějších stavebních a restaurátorských akcí, které se na Pražském hradě uskutečnily v období prezidentství Václava Klause.

Žánr novoročního projevu hlavy státu má u nás padesátiletou tradici a s masovým rozšířením televize se stal pro veřejnost tradičním vstupem republiky do nového roku. Jeho obsah i forma odráží charakter doby, její problémy a naděje i atmosféru v zemi.

Václav Klaus své novoroční projevy dlouho a pečlivě předem připravoval a snažil se, aby jeho sdělení občanům bylo pokud možno co nejpřímější a nejautentičtější. Byl proto prvním prezidentem republiky, který každý svůj novoroční projev přednesl naživo v přímém přenosu.

Začteme-li se znovu do slov hlavy státu, která jsme v uplynulém desetiletí na Nový rok slyšeli, můžeme si naši nejnovější historii znovu připomenout a snažit se o její dnes již časovým odstupem umožněnou reflexi. Jak zdánlivě běžné a poklidné byly roky 2004 – 2007, roky prosperity, přiměřených úspěchů, nadějí a očekávání spojených s efekty členství v Evropské unii. Prezident Václav Klaus byl vždy tím, kdo i na počátku roku neváhal upozorňovat na negativa našeho vývoje, jeho hrozby a rizika. V letech prosperity upozorňoval vždy na osudy těch, kteří se nemohou počítat mezi vítěze a apeloval na společenskou solidaritu. Vždy kritizoval zadlužování státu a žití nad poměry, vždy hlásal skromnost, civilismus a zdravý skepticismus a odpor k falešným iluzím a spoléhání na jiné.

Od počátku předvídal, že nás v Evropské unii nečeká ráj a blahobyt, varoval před dopady pro naši státnost a suverenitu, o nichž tehdy málokdo chtěl slyšet a mluvit. Všemi jeho projevy se táhne apel na národní, politickou i společenskou soudržnost, bez níž ve světě ani v Evropě nemůžeme obstát. Politická nestabilita země provázela celé jeho prezidentství. Ve funkci zažil 6 premiérů, z toho jednoho dvakrát. Střetával se s rozkladnými důsledky permanentně probíhajících předvolebních kampaní pro náš politický systém i atmosféru ve společnosti a s postupným vyostřováním a hrubnutím politického boje. Nebylo mu to lhostejné. Vše však v jeho druhém funkčním období vyostřila finanční a posléze ekonomická krize na Západě, jejíž negativní dopady na nás od počátku předvídal.

Václav Klaus se o to více snažil připomínat to, co nás spojuje - výročí spojená se vznikem a bojem za udržení naší státnosti, pozitiva, jichž naše obnovená demokracie dosáhla doma i na mezinárodním poli. Zhoršující se společenská atmosféra, labilita vlád a dopady krize – to vše se odráží v novoročních projevech prvních let této dekády. Vidíme zde prezidenta bojujícího s vlnou negativismu a malověrnosti, postupně zachvacujícím naši společnost. Vidíme prezidenta varujícího před nesmiřitelnými příkopy, které se v naší společnosti začínají hloubit. Varuje před iluzemi a zkratkovitými řešeními. Dobře ví, že klíč ke zlepšení není v nahrazení jedněch politiků jinými, ale ve znovunalezení tradičních hodnot společenských, rodinných i individuálních, v individuální zodpovědnosti na jedné straně a vlastenectví na straně druhé.

Svůj poslední novoroční projev pronesl Václav Klaus 1. ledna 2013. Jeho nástupce se rozhodl v tradici novoročních prezidentských projevů nepokračovat. Možná právě proto má smysl si tuto nedávnou historii vydáním novoročních projevů Václava Klause připomenout a udržet v paměti státnické promluvy, které nám a naší zemi každoročně předznamenávaly vykročení do nového roku.

Jiří Weigl, výkonný ředitel IVK

Knihu je možné objednat zde.


75
Aleš Pejchal: Zpráva o stavu Evropského soudu pro lidská práva
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku