Vyšlo jinde
Václav Klaus a kol.: Česká republika na rozcestí - Čas rozhodnutí
Václav Klaus a kol.: Česká republika na rozcestí - Čas rozhodnutí
254 Kč
Přejít na eshop
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku
Předmluva Václava Klause

Institut Václava Klause (IVK) považuje za své poslání – již od momentu svého formálního založení a registrace v únoru roku 2012 a zejména od zahájení své skutečné aktivity bezprostředně po ukončení mého prezidentského mandátu v březnu 2013 – zabývat se aktuálními problémy společnosti a ekonomiky naší země i jejího relevantního okolí a vyjadřovat se k nim. Vyjadřovat se k nim nejen formou publicistickou či pořádáním veřejných diskusí a seminářů, ale i formou obsáhlejších studií. Tato kniha je prvním zásadnějším příkladem takového našeho příspěvku.

Náš institut chce fungovat – a po půl roce můžeme s jistým sebevědomím říkat, že funguje – jako klasický think-tank, o čemž svědčí jeho dosavadní aktivity. Každý potenciální zájemce se o tom může dozvědět vše potřebné z webové stránky www.institutvk.cz. Vydáváme různé druhy politických i analytických komentářů, pořádáme semináře pro širší veřejnost i uzavřené „Rozmluvy na Hanspaulce“, které jsou vzhledem k velikosti našeho hanspaulského zámečku nutně jen výběrové. Každý měsíc publikujeme náš pravidelný Newsletter (www.institutvk.cz/newslettery) a jako nepravidelné občasníky vydáváme sborníky z našich seminářů (z nichž poslední byl věnován Margaret Thatcherové). Vydali jsme zatím jen jednu „hard cover“ knihu, a to s názvem Deset (která je souborem projevů prezidenta republiky k 28. říjnu za posledních deset let). Máme připravenu další publikace, které by měly být čtenářům postupně předkládány. Vrcholem naší dosavadní aktivity je však tato kniha, která reaguje na aktuální situaci naší země. Na situaci, kterou spolu s většinou našich spoluobčanů považujeme za mimořádně špatnou, ne-li tragickou.

Když jsme se na první schůzce autorského kolektivu, která se konala 14. května letošního roku, domlouvali na tématu, situaci u nás jsme sice viděli jako nesmírně vážnou, ale netušili jsme, co se stane v červnu letošního roku, netušili jsme, že dojde k tak dramatickému vývoji, který nakonec vyústil v předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Knihu jsme v žádném případě neplánovali jako příspěvek k volební kampani (předčasné volby jsme nemohli předpokládat) a ani teď ji nepublikujeme jako jakýsi volební manifest. Svým obsahem však – chtě nechtě – tento charakter má, a proto jsme vlastně nakonec rádi, že vychází ještě před podzimními předčasnými volbami.

Záměrem tohoto našeho kolektivního díla bylo i jisté vykrystalizování účelu a smyslu IVK i jeho stmelení a názorové vymezení. Kolektiv bezprostředních zaměstnanců i blízkých spolupracovníků institutu – Ladislav Jakl, Stanislava Janáčková, Václav Klaus, Marek Loužek, Jan Skopeček, Martin Slaný, Dušan Tříska, Otakar Vychodil a Jiří Weigl – se v posledních měsících pravidelně scházel a diskutoval (a kriticky posuzoval) dílčí podklady jednotlivých spoluautorů. Tyto schůzky probíhaly jako ostré polemiky a tříbení názorů a všechny nás tím velmi obohacovaly. Věříme, že se to pozitivním způsobem projevilo i na kvalitě textu knihy.

Opakuji, že jde o kolektivní dílo. I když je zřejmé, že k němu všichni autoři nepřispěli stejnou měrou, nejde o sborník podepsaných autorských textů. Není možné k jednotlivým jménům přiřadit jednotlivé kapitoly. Protože jsme chtěli formou kolektivní práce motivovat i celý autorský tým, nepovažujeme to za nevýhodu. Do jisté míry je však toto pojetí knihy i příčinou určité heterogennosti textu, který – jak jsme v průběhu prací pochopili – nelze násilně homogenizovat. Není to jenom odlišností autorů a stylů jejich psaní, ale primárně heterogenností vlastního předmětu knihy, který nelze zúžit do jedné dimenze jediné společenskovědní disciplíny. Jsme si vědomi toho, že je v knize „ekonomistní“ část, která je výrazně jiná než obecnější společensko-politické části. Beletrizovat ekonomické kapitoly nemá smysl a stejně tak nemá smysl „zexaktňovat“ exaktnímu a scientistnímu myšlení se bránící části o politice a společnosti jako celku. Smířili jsme se s tím, že jistá heterogenita celku není vadou, ale charakteristickou vlastností knihy.

Knihu jsme nesměřovali na příliš odborného čtenáře, neboť naším záměrem je oslovit širší než jen odbornou, profesionální veřejnost. Záměrně jsme proto brzdili její náročnost a minimalizovali jsme počet citátů a odkazů na další literaturu. Nejsme – i když k tomu někteří máme sklon – institutem ekonomických analýz, protože tím bychom si počet čtenářů značně omezili. V několika případech jsme složitější odborný text přesunuli do boxů, které jsou znázorněny i odlišným typem písma a podbarvením, které je jistě možné přeskočit.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na přípravě této knihy podíleli. Kromě autorů děkuji i oběma našim asistentkám Karolině Králové a Blance Sedláčkové za neúnavné přepisování a opravování našich textů. Chci poděkovat Martinovi Slanému za koordinaci celého textu a hlavně držení celého kolektivu pohromadě i přes neobvykle teplé (doufáme, že nikoli globálně oteplené) léto. Chtěl bych poděkovat Romaně Homonické a Nakladatelství Fragment za mimořádnou pečlivost, kterou knize věnovaly, i za rychlost, s jakou byla vydána. Věřím, že si kniha najde své čtenáře a že – ač to původně jejím záměrem nebylo – promluví i do dnešního nervózního předvolebního období.

Václav Klaus

Knihu je možné objednat zde.


75
Aleš Pejchal: Zpráva o stavu Evropského soudu pro lidská práva
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku