Vyšlo jinde
Jiří Weigl: Bez iluzí o světě kolem nás
Jiří Weigl: Bez iluzí o světě kolem nás
239 Kč
Přejít na eshop
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Nakladatelství Fragment právě vydává knihu výkonného ředitele IVK Jiřího Weigla "Bez iluzí o světě kolem nás". Kniha je souborem textů, které vznikly v období posledních patnácti let, odmítá módní politicky korektní komolení pojmů a manipulaci s událostmi a dějinami.

Slovo autora úvodem

Texty, které tvoří tuto knihu, vznikaly v období uplynulých patnácti let a představují soubor vybraných projevů, přednášek, analýz, komentářů a polemik z období, kdy jsem působil zpočátku jako ředitel Centra pro ekonomiku a politiku (CEP), poté jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a v současnosti jako výkonný ředitel Institutu Václava Klause (IVK). V jejich tématech a zaměření se však neodráží pouze tato má profesní historie posledních let, ale souvislosti hlubší.

Jsou to jednak mé zájmy a kvalifikace, tj. historie, orientalistika a arabistika a ekonomie, a jednak má, - troufám si tvrdit unikátní – zkušenost pamětníka, pozorovatele a v mnoha případech i přímého účastníka řady či dokonce velké části významných politických a ekonomických událostí života naší země polistopadové doby. Od roku 1990, tedy již téměř čtvrt století, patřím k nejbližším spolupracovníkům Václava Klause a jsem mezi nimi služebně nejstarším.

Nejprve jsem byl jeho poradcem na ministerstvu financí v hektických dobách přípravy a spuštění naší transformace, poté ekonomickým poradcem a 4 roky šéfem sboru poradců předsedy vlády, následně 4 roky poradcem předsedy Poslanecké sněmovny a poté deset let kancléřem prezidenta republiky. Z bezprostřední blízkosti jsem zažíval a prožíval nadšené a optimistické období transformace, privatizace ekonomiky, úskalí rozpadu a dělení Československa, úspěšnou éru premiérství Václava Klause, nejdelšího v dějinách naší republiky, období opoziční smlouvy – dnes neuvěřitelně démonizované - i celou éru prezidentství druhého prezidenta našeho státu. Celá ta léta jsem byl ve středu velmi intenzívní politické debaty, jež trvá do dneška. Drtivou většinu jejích účastníků znám a zažil jsem je za ta léta v nejrůznějších situacích.

Vedle domácích témat jsem se vždy intenzívně zabýval zahraničně-politickými otázkami. Mezi nimi považuji za klíčovou otázku naší moderní státnosti a suverenity a historii a současnost boje za jejich udržení. Osobnosti T. G. Masaryka a E. Beneše, Mnichov a odsun Němců byly a jsou pro mě zásadní i pro dnešek. Ne nadarmo se také v posledním dvacetiletí staly předmětem vyhroceného sporu – u nás i přes hranice - , v němž ve skutečnosti jde o spor o smysl existence a zachování české státnosti. Manipulativnost této debaty ze strany velké části polistopadových politiků a mediálního mainstreamu mě vždy velmi iritovala. Tvrdím, že nelze oslavovat Masaryka, jeho dílo a první Československou republiku, a současně plivat na Beneše a otřásat se ošklivostí nad odsunem Němců. Všechny tyto věci spolu úzce souvisí, jedna vychází z druhé a bez nich bychom moderní český stát nikdy neměli a neudrželi. Proto jsem se k tomuto tématu opakovaně a často vyjadřoval. Texty na toto téma tvoří podstatnou část první kapitoly této knihy, kterou jsem věnoval osobnostem, výročím a historickým tématům.

Druhou kapitolu tvoří především texty, které jsem napsal či pronesl nebo publikoval k vývoji v oblasti mého dlouhodobého zájmu – k Blízkému východu. Jde o terorismus po 11. září 2001, o irácký konflikt, islám jako fenomén sám o sobě i jako hrozba pro Evropu v podání muslimských migrantů. Řadu námětů ke kritické diskusi

poskytlo tzv. Arabské jaro a jeho negativní následky v současnosti. Konečně tématem, které si především v českém prostředí zaslouží zevrubné zkoumání a snahu o zmírnění jednostranné mediální manipulace, představuje ukrajinská krize.

Ve výběru mých textů za období posledních 15 let nemůže chybět téma Evropské unie a našeho členství v ní. Je trochu smutné se na nich přesvědčit, jak se původní kritické výhrady a obavy stávají realitou, u nás bohužel stále zkreslovanou a propagandisticky zamlčovanou. Realitu evropské politiky jsem mohl poznat jako účastník několika vrcholných summitů EU a vyjednavač o přijetí tzv. Klausovy výjimky v rámci podpisu Lisabonské smlouvy, a proto odmítám iluze a mýty, které o našem postavení v EU a našich možnostech šíří euooptimistická propaganda. EU je v krizi, jíž nemůže překonat, a proto servilní podřizování naší země bruselskému centralismu naše postavení a budoucnost ohrožuje. O tom všem se snažím hovořit ve třetí kapitole.

Kapitola 4 přináší několik vystoupení a článků na politická témata. Jde především o přímou volbu prezidenta, která dominovala vnitropolitickým debatám v několika uplynulých letech a jejíž prosazení nepředvídatelně zkomplikovalo náš ústavní systém. Zařadil jsem do ní i svou úvahu nad minulostí a budoucností české pravice, zdecimované událostmi roku 2013 i komentář z poslední doby na téma služebního zákona.

Konečně poslední pátá kapitola pojednává o ekonomické problematice, o níž jsem toho za léta své profesní dráhy napsal nejvíce. Za zásadní považuji texty, které se týkají transformace naší ekonomiky a především její privatizace. Od oněch historických dob uplynulo již více než dvacet let, dospěla jedna nová generace a z paměti generací předchozích detaily a vzpomínky na tuto přelomovou dobu pomalu mizí. Přesto je stále předmětem politického boje a permanentních snah o dezinterpretaci a dehonestaci jejích klíčových osob především Václava Klause. Neúspěšní politici z tehdejší doby se znovu dávají slyšet a namlouvají dnešní již fakt neznalé veřejnosti, že kdyby byli oni bývali stáli v čele místo Klause, vše bylo jinak a ještě lépe – žádný podnik by nezkrachoval, Československo by se nerozpadlo atd. Dokonce někteří tehdejší transformační a privatizační vítězové, nyní magnáti a miliardáři, neváhají dnes pomlouvat toto období, zapomínajíce, že i oni jsou jeho symboly. Ze všech těchto důvodů se domnívám, že je potřebné si právě nyní opakovat, o co tehdy šlo, jaká byla logika celého procesu a jaké skutečné výsledky.

Texty, které tvoří tuto knihu, byly proneseny na seminářích CEPu a IVK, zazněly na odborných konferencích či byly publikovány na stránkách denního i odborného tisku. Jejich společná publikace z nich vytváří svébytný celek, který vypovídá nejen o tématech, ale i vývoji v čase i o autorovi. Věřím, že ty čtenáře, kteří se o současné dění hlouběji zajímají, může tato kniha zaujmout.

Jiří Weigl, výkonný ředitel IVK

Knihu je možné objednat zde.


75
Aleš Pejchal: Zpráva o stavu Evropského soudu pro lidská práva
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku