Publikace IVK
Václav Klaus a kolektiv: Válka na Ukrajině - předběžná zpráva
Václav Klaus a kolektiv: Válka na Ukrajině - předběžná zpráva
150 Kč
Není skladem
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku
Úvod

Válka na Ukrajině probíhá již více než dva měsíce a zásadně změnila situaci nejen v této těžce a tragicky zkoušené zemi, ale i v Evropě a ve světě. Dnes již můžeme oprávněně říci, že zásadně změnila i situaci v České republice. Její vypuknutí bylo šokem téměř pro všechny, i když americké tajné služby zprávy o hrozícím útoku šířily již řadu týdnů. Ruská invaze byla šokem proto, že soustřeďování ruských vojsk na hranicích všichni považovali za nebezpečnou a cynickou hru a vydírání, nikoliv za přípravu na skutečnou válku se sousední zemí.

Tomuto všeobecnému šoku odpovídaly i reakce na vypuknutí války a z jejich jisté časové posloupnosti vychází i struktura této knihy. Jestliže před válkou dominovaly obavy z eskalace konfliktu, jak ukazuje část A sborníku s názvem „Před válkou“, začátek invaze byl předělem. Část B „Válečný šok“ proto přináší stanoviska IVK, články a rozhovory Václava Klause a Ladislava Jakla k situaci bezprostředně po zahájení invaze. V části C „Souvislosti a důsledky války“ přinášíme texty, které reflektují vývoj událostí již s poněkud většího odstupu a zamýšlejí se nad širšími implikacemi ukrajinské války pro nás z pohledu ideologie, ekonomiky i migrace. Jsme přesvědčeni, že urychlené zastavení bojů a hledání míru je jedinou cestou, jak odvrátit ještě větší katastrofu.

Dnešní tragický vývoj naplnil naše varování, že přetahovaná o Ukrajinu v minulých letech byla velmi nebezpečná hra, že bylo velmi nezodpovědné Ukrajincům slibovat vstup do západních organizací, který rozhodující velmoci nejsou ve skutečnosti připraveny uskutečnit, zatímco Rusko zuřivě signalizovalo červené čáry a hrozilo odvetou. Ta nejhorší naše očekávání se bohužel nečekaně naplnila.

Český pohled na ukrajinskou situaci je trvale poznamenán traumatem roku 1968 a sovětskou invazí. Tato okupace na mnoho generací poškodila česko-ruské vztahy a přinesla trvalou nedůvěru vůči východní velmoci, jejíž oprávněnost dnešní ukrajinská válka jakoby potvrdila. Pro řadu našich občanů ne pouze Putinův režim, ale Rusko jako takové a jeho existence jsou v důsledku toho zdrojem hysterických reakcí a paranoidních obav.

Tyto zjednodušené postoje jsme nikdy v IVK nesdíleli, věřili jsme v to, že s velmocemi musíme žít pokud možno v rozumných a vyvážených partnerských vztazích, ve kterých historická paranoia nemá mít místo. To platí jak o Německu, tak o Rusku. Nemusíme sdílet jejich zájmy, ale naším vlastním zájmem musí být maximálně výhodná spolupráce. Konflikty a krize jsou selháním, na něž my, jako menší a slabší země doplatíme vždy hůře. Dnešnímu politickému a mediálnímu mainstreamu je tento náš přístup cizí, a proto jsme předmětem častých útoků a dezinformací. I z těchto důvodů vydáváme tento sborník, abychom dokumentovali, jak se vyvíjel postoj Václava Klause a IVK k ukrajinské situaci.

Na počátku jsme jako většina rozumných lidí věřili, že je možné válce zabránit. S takovým požadavkem jsme se obrátili i na předsedu české vlády, shodou okolností 8 dní před válkou.

Začátek ruské agrese nás vedl k jasnému a rozhořčenému odsouzení tohoto neospravedlnitelného kroku, v němž vidíme nezodpovědné selhání ruského vedení a především prezidenta Putina. Nejde pouze o utrpení lidí na Ukrajině a vojáků z obou stran, ale o zásadní zhoršení mezinárodní situace. Nejde pouze o Ukrajinu a vztahy v Evropě. Jde o celkovou atmosféru ve světě, o zneužití této války k pokusům o diskreditaci a potlačení všech, kteří dosud na Západě hlasitě odmítali progresivistický mainstream a jeho útok na tradiční hodnoty a instituce naší civilizace. Právě k potlačení svobody projevu a názorové plurality je dnes ruská agrese na Ukrajině u nás i jinde v západním světě zneužita.

Průběh války přinesl občanům Ukrajiny nesmírné utrpení a oběti. Vyvolal po celém světě velkou vlnu spontánní solidarity a odsouzení agresora. Oživil NATO a přinesl otřes EU a její všem vnucované zelené politice. Prokázal, že ruská hrozba je vážná, ale na druhé straně i to, že Rusko není schopno Ukrajinu rychle porazit ani ovládnout. Nelze proto propadat panické hysterii. Ani Ukrajina není schopna Rusko porazit, což znamená, že nás všechny čeká dlouhodobá koexistence s oběťmi války i jejími původci. Obě země se budou s následky války dlouhá léta potýkat. I s tím vším je potřeba vážně počítat.

Naší prioritou je v této souvislosti český kontext. Příliv více než 300 000 uprchlíků však nemá historickou paralelu a otevírá řadu problémů a souvislostí, o nichž se nehovoří a před nimiž především naše vláda zavírá oči. I toto téma jsme se snažili otevřít ve veřejné debatě a v tomto sborníku.

To, co se dnes na Ukrajině děje, je tragédie pro tuto zemi, ale i pro Rusko a celý sousední region a jeho obyvatele. Nikdo za nás tyto problémy nevyřeší, je pouze na odpovědnosti a realismu politiků a jejich schopnosti vzít si z dnešní tragédie správnou lekci. Tomu se snažíme napomoci i tímto sborníkem.

Jiří Weigl 3. 5. 2022 


Válka na Ukrajině: předběžná zpráva.Václav Klaus a kol., Praha, Institut Václava Klause 2022, ISBN 978-80-7542-084-8.

120 stran, brožovaná, cena 150 Kč. (Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky.)74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku