25/12/2013
Rozhovory
Rozhovor výkonného ředitele IVK Jiřího Weigla pro Čínský rozhlas


Jaké je téma vašeho odpoledního projevu?

Já se účastním toho třetího panelu, který je o spolupráci thinktanku a o spolupráci v oblasti kultury a „people to people", tzn. mezilidských kontaktů. Chtěl bych pohovořit o tom, že ekonomická spolupráce může být dlouhodobá a stabilní pouze tehdy, pokud se obě strany, to znamená, jak země střední a východní Evropy na jedné straně, tak Čína na druhé straně, budou maximálně snažit vědět o sobě co nejvíce. Je potřeba abychom se snažili změnit způsob vzdělávání a výchovy v našich zemích, abychom u nás dokázali studentům mladé generace zprostředkovat kulturu, tradice a životní styl Číny jako země, která bude nesmírně důležitá pro vývoj světa v budoucnosti. Domnívám se, že je důležité, aby se i Číňané naučili rozlišovat střední a východní Evropu, naše jednotlivé země od jiných regionů Evropy. Evropa je velmi různorodá, velmi diverzifikovaná. Máme také své tradice a svou kulturu, svá specifika. Myslím, že pro běžné obyvatele Čínské lidové republiky někdy může být obtížné orientovat a vyznat se v té pestrosti Evropy.

Jste výkonným ředitelem Institutu Václava Klause, maté nějaké plány na rozšíření spolupráce s čínskými instituty?

Ano, náš institut je nově vzniklý privátní, soukromý thinktank. Nejsme financovaní ze státních prostředků a jeho zakladatelem a předsedou správní rady je bývalý prezident Václav Klaus, což je politik, který se velmi zasloužil o rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou a navštívil Čínu jako předseda vlády i jako prezident České republiky. Václav Klaus je osobnost, která byla klíčová pro období transformace naší ekonomiky. Já se domnívám, že právě oblast ekonomické transformace, kterou obě naše země absolvovaly, transformace od centrálního plánování k tržní ekonomice, a kterou jsme prošli různými cestami a s tím, že jsme vycházeli z jiných východisek a používali jiných metod, ale myslím, že obě země byly úspěšné. A právě tyto naše zkušenosti, které jsme získali, mohou být velmi zajímavé a rádi bychom je sdíleli s čínskými instituty a výzkumnými institucemi.

Jaké jsou podle vás možnosti a výzvy spolupráce zemí střední a východní Evropy s Čínou?

Pro země střední a východní Evropy je Čína jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů. Pro Českou republiku, myslím v oblasti dovozu, je na druhém místě po sousedním Německu, což ukazuje, jak se vzájemné vztahy dynamicky rozvíjí. Na druhé straně, my procházíme v současné době krizí, kdy západní země jsou stále postiženy stagnací a hospodářským poklesem, proto je pro nás velmi zajímavé moci se podílet na velmi dynamickém rozvoji Číny. Protože Čína není jenom světovým vývozcem, ale dobře sledujeme, jak se rozvijí čínský vnitřní trh, jaké má Čína ohromné plány a rozvojové potřeby. Česká republika je tradiční průmyslová země, která toho může Čínské lidové republice mnoho nabídnout. Potenciál pro vzájemnou spolupráci je ohromný. Výzvy samozřejmě jsou, je to odlišnost kultur, odlišnost hospodářského prostředí a velká konkurence, jak na čínském trhu, tak u nás. Jsme členem EU, tzn. hraje u nás roli společná hospodářská politika, různá omezení atd., je to tedy multilaterální problém, ale máme zájem na tom, aby Čínská lidová republika byla ve střední Evropě přítomná, aby byla významným nejenom obchodníkem ale i investorem, aby byla pro nás i velmi perspektivním trhem.

Čínský rozhlas pro zahraničí (CRI), 19. prosince 2013.


49
Karanténa: Přežije naše svoboda éru pandemie?
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

48
Stanislava Janáčková: Obchodní války a pozice České republiky
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

47
Znovu o klimatických změnách
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku