25/04/2016
Rozhovory
Rozhovor Ivo Strejčka pro Parlamentní listy
„25 let ODS“


ODS „slaví“ 25 let od svého vzniku. Má co slavit?

Ano, ODS má co slavit, ale ODS neslaví nic. Těch pár nahodilých akcí, které se nazývají „dny otevřených dveří“, nepokládám za důstojné připomenutí 25 let existence této strany. To, že současné vedení nemá odvahu si v nejširším možném formátu a spolu se svými členy připomenout všechna ta léta, ve kterých ODS byla hlavní politickou silou obhajující fundamentální transformaci naší společnosti, si nemohu vysvětlit jinak, než že to takhle necítí, že se chce od minulosti odstřihnout, že si myslí, že bez historie se dá žít, protože ona historie byla veskrze špatná, prohnilá a zkorumpovaná. Nic z toho není pravda. Je to pouze ostudné a trapné!

Kdo byl dle vás nejlepším a kdo nejhorším předsedou ODS?

Formálně i obsahově mi byla nejbližší ODS s předsedou Václavem Klausem, ale mluvit o jeho následovnících výhradně negativně považuji za nespravedlivé i nepravdivé.

Žádný předseda nešel sám. Byl obklopen dalšími lidmi z nejužšího vedení, kteří se na vedení strany také podíleli. Žádný z předsedů nebyl svévolným carem a nikdo z nich neměl možnost vládnout si, jak by sám chtěl - všichni byli předsedy vnitřně hluboce demokratické strany. A nezapomínejme, že každý předseda vedl stranu v době rozdílných celospolečenských témat a politických důrazů.

V jaké je teď ODS kondici?

.... nechuť přihlásit se silně, hrdě, sebevědomě i objektivně ke své minulosti vypovídá o lecčems, také o odvaze a sebevědomí formulovat budoucnost. Tedy i o současné kondici ODS.

Má ODS pořád co říct a říká to?

Má a neříká.

Kde je podle vás hlavní příčina toho, že ODS poklesla z významu první či druhé nejsilnější strany ve státě po 10 procent podpory?

Realitou prostě je, že jsme dlouhodobě rezignovali na pěstování naší schopnosti koncepčně, šířeji přemýšlet o společnosti a světě kolem nás. Tento průběžný trend nás v podstatě přetvořil ve stranu komunálního typu. Jaký je dnes faktický rozdíl mezi ODS a Gazdíkovými Starosty?

Když jsme měli možnost věci vládně ovlivňovat, vládli jsme se Zelenými a přijali jsme Lisabonskou smlouvu, přestože jsme věděli, že jde o fundamentální dokument proměňující evropský kontinent k horšímu. Jaký byl rozdíl mezi námi, socialisty a lidovci?

Slíbili jsme lidem, že nebudeme zvyšovat daně a vzápětí jsme naše politické renomé obětovali panu Kalouskovi.

Ale vždy jsme pro voliče měli po ruce vysvětlení, že „jinak padne vláda“. Nakonec jsme padli oprávněně my – minimálně proto, že jsme něco jiného říkali a pak něco zcela jiného dělali. A tak dále, a tak dále...

Velké naděje části lidí byly spojovány s Petrem Fialou. Naplňuje je?

ODS hledala změnu. Jednou z výpovědí svého druhu o její vnitřní kondici byl fakt, že po novém předsedovi musela sáhnout mimo svůj organismus. Tento typ změny v sobě ovšem nesl významné riziko: do ODS přivedl předsedu, který svoji stranu vnitřně neznal, neměl s ní společný žádný emotivní zážitek, nikdy nemusel vylepovat plakáty pro někoho jiného či nemusel hledat obvykle velmi těžký vnitrostranický kompromis, nemusel sám sebe uvnitř postupně vybudovávat. Možná proto na mě působí pan předseda Fiala poněkud mimoběžně s ODS.

Pokud ne, co dělá špatně?

Petr Fiala ale není sám. Má kolem sebe nejužší vedení – své místopředsedy. Pravidelně se setkává s širším špičkovým vedením strany ve výkonné radě, má k dispozici republikový sněm předsedů oblastí, naslouchá svým poslancům a senátorům. Říkat, že předseda Fiala dělá to či ono špatně, není fér. Má kolem sebe spoustu lidí, jejichž povinností má být vnášení témat a vyjadřování názorů. Nedělají-li to, či svému předsedovi opakují, že je všechno v pořádku, pak je zbytečné mluvit pouze o chybách předsedy – jde o selhání celé strany.

Jak hodnotíte to, jaký má současná ODS vztah k Rusku a Číně a zahraniční politice? Nekopíruje přespříliš „pravdoláskovou“ politiku TOP 09?

Myslím, že současné vedení ODS o Rusku, Číně a dalších zahraničněpolitických záležitostech říká to, co si o tom všem skutečně a opravdu myslí.

Já osobně sice odmítám nahlížet na současné Rusko jako na Sovětský svaz, odmítám přirovnávat prezidenta Putina k Hitlerovi, považuji podporu obchodu s Čínou za správnou politiku stejně jako posilování takových vazeb s kýmkoliv jiným, odmítám přijímat slepě vše, co přichází z dnešní USA za jedině správné -  ale to ještě neznamená, že si to myslí většina dnešních členů ODS v čele se svým vedením. Ze zkušenosti vím, že tyto mé názory jsou v ODS menšinové. Ale máte pravdu -  „kamarádi“ z TOP 09 nás za to pochválí. Našimi voliči ale nejsou.

Jak hodnotíte vztah nynější ODS k prezidentu Zemanovi? Mimochodem nepřebírá on část pravicově konzervativních témat? Realistická zahraniční politika národního zájmu, obrana národní existence před imigrací, kritika sociálních experimentů jako inkluze, kritika politické korektnosti…

No samozřejmě, že Miloš Zeman je pro mě v mnoha názorech politikem sporným či polemickým. Jeho eurofederalismus je pro mě nepřijatelný.

Na druhou stranu tu jsou jiná zahraničněpolitická témata, ve kterých je možné s ním souhlasit. I proto nepovažuji, za každou cenu vyhrocenou, antizemanovskou politiku ODS za produktivní a funkční program.

A připomeňme si ještě, že Miloš Zeman je politickou realitou této země, kterou stvořila přímá volba hlavy státu. Tu, pokud si dobře pamatuji, protlačovala navzdory názoru mnoha svých členů, včetně mého – i ODS.

Po Petru Fialovi je dnes asi nejviditelnější osobou v ODS Miroslava Němcová. Jak ji hodnotíte? A jak hodnotíte její výstupy okolo „kalašnikovu“, „ruské propagandy“, Miloše Zemana nebo Číny…?

Paní poslankyně Němcová se zaklela do svého vlastního světa, který se skládá z naivního antikomunismu, z fanatického antizemanismu a nastavování morálních zrcadel všem kolem sebe, kteří s ní v tomto nesouhlasí. To, že to jsou její témata, je jedna věc. To, že se zdá, že to dnešní ODS stačí, je věc druhá. Zjevně to ale nestačí voličům, o čemž svědčí setrvalý stav na českých politických tocích. 

Vidíte nějaké řešení pro českou pravici? Měla by vzniknout nějaká nová strana či hnutí? Nejsou dnes spíše alternativou subjekty a politici, kterým se nadává, že jsou „populistické“? Národní fronta Le Penové, Orbán, Donald Tump, AfD, Geert Wilders…? Není starý stranický politický systém mrtvý, protože ho strany svou bezideovostí vyprázdnily? Není čas to přijmout jako fakt, smířit se s realitou, nesnažit se oživovat, co je mrtvé, a přizpůsobit se nové situaci? Tedy, jak jsem uvedl výše, oslovovat lidi jako „populisté“?

Vznik nových stran a uskupení je důsledkem strnulosti, bezpohlavnosti a vyčpělosti standardních „starých“ zavedených politických stran. Pokud samy se sebou tyto strany rychle něco neudělají, budou jednoduše překročeny. A to se, myslím, už děje. Já si takový stav nepřeji, ale je možné, že je – v celém tom dnešním kontextu - nevyhnutelný.

ODS se historicky hlásila k eurorealismu. Tedy k obhajobě suverenity a národních zájmů uvnitř EU. Není to dnes překonaný koncept? Není z hlediska krize eurozóny a především migrační krize a za stavu fungování EU pod Lisabonskou smlouvou lépe opustit EU? I kdybychom nepočítali současnou migrační vlnu, tak již před ní existovaly odhady, že v západní Evropě budou mít muslimové většinu do 40 let. Takže v Německu, Francii, Británii, Belgii, Nizozemí a tak dále mohou nastavit muslimská pravidla a právo šaría. Budou ovládat velké země EU a pak muslimské zásady mohou prosazovat vůči nám…

Od politiků se oprávněně očekává, že by mělo být jejich povinností promýšlet nejrůznější varianty budoucího vývoje. Dokonce i takových, které jsou dnes obtížně představitelné. Ano, zvažovat odchod ČR z EU ve všech svých souvislostech,  jako jednu z variant vývoje, za povinnost politiků považuji. Ale že by náš problém s masovou migrací vyřešilo nějaké zázračně rychlé vystoupení z EU, to si také nemyslím. Migrace z islámského světa je projevem krize EU, Evropa sama musí říci, že něco takového bezpodmínečně odmítá. To musíme zablokovat jako civilizace! Vytvoření nějakého ostrůvku by nás před tímto civilizačním tsunami neuchránilo.

Prospívá dnes ODS svou politikou České republice a pravicovým idejím, nebo jim škodí? 

Nevím, každopádně nic objevného, atraktivního, odvážného či vizionářského dnešní ODS nenabízí. A právě tím se tak dramaticky odlišuje od ODS před 25 lety.

Ivo Strejček, publikováno na serveru Parlamentnílisty.cz dne 23. dubna 2016.


75
Aleš Pejchal: Zpráva o stavu Evropského soudu pro lidská práva
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku