05/09/2014
Ostatní
Prvním nositelem Ceny Institutu Václava Klause se stala česká ekonomka Stanislava Janáčková


Bývalý prezident Václav Klaus a výkonný ředitel IVK Jiří Weigl předali v pátek dne 5. září 2014 za účasti členů dozorčí a správní rady IVK i dalších hostů Cenu Institutu Václava Klause významné české ekonomce Ing. Stanislavě Janáčkové, CSc.

Cena IVK, která je spojená se symbolickou finanční odměnou, bude udělována českým i zahraničním osobnostem, a to zejména za dlouhodobý přínos k rozvoji společenských věd, za prosazování myšlenek svobody, volného trhu, tradičních hodnot a politické demokracie.

„Je pro mne velkou ctí, že mohu být první z řady osobností, které tuto cenu obdrží v budoucnu,“ poděkovala Stanislava Janáčková a popřála Institutu Václava Klause, „aby i nadále zůstal centrem, kolem kterého se shromažďují osobnosti, které chtějí kriticky vyjadřovat své názory bez populismu a bez umrtvující politické korektnosti.“ Poté rovněž vyjádřila přání, aby IVK „svými publikacemi i nadále přispíval ke kultivaci ekonomického a politického prostředí a klimatu v České republice.“

Ing. Stanislava Janáčková je dlouholetou spolupracovnicí Václava Klause a IVK. Svoji vědeckou kariéru započala v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd, působila rovněž v České národní bance a v letech 2003-2013 byla ekonomickou poradkyní prezidenta republiky. Je respektovanou autorkou velkého množství odborných textů vztahujících se zejména k problematice měnové a finanční teorie a politiky a otázkám měnové integrace.

„Dlouho jsme váhali, komu tuto cenu udělíme jako prvnímu. Stanislava Janáčková je nepochybně někým, kdo ekonomii nesmírně uctívá, respektuje a studuje. Za to, co v uplynulých letech vnášela do české ekonomie, ale i za její mnohaletou poradcovskou činnost jí tato cena bezesporu náleží,“ řekl exprezident Václav Klaus s tím, že doufá, že bude ve své práci stejně pilně pokračovat i v dalších letech.

Z odborných prací Stanislavy Janáčkové lze jmenovat např. knihu „Krize eurozóny a dluhová krize vyspělého světa,“ nebo publikaci IVK „Peripetie české ekonomiky a měny, aneb nedejme si vnutit euro“. Ing. Janáčková je rovněž spoluautorkou knihy „Česká republika za rozcestí – čas rozhodnutí,“ kterou vydal Institut Václava Klause v říjnu loňského roku.

Petr Macinka, Institut Václava Klause, v Praze dne 5. září 2014.


50
Kamil Janáček: Jsou centrální banky za zenitem své slávy?
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

49
Karanténa: Přežije naše svoboda éru pandemie?
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

48
Stanislava Janáčková: Obchodní války a pozice České republiky
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku