12/05/2016
Stanovisko IVK ke dni
Dekády přepisování dějin
Stanovisko IVK ke dni 12. 5. 2016


Nedávno jsme objevili zajímavý graf, který novátorsky potvrdil naše dlouhodobé obavy z intenzivní manipulace s interpretací výsledků 2. světové války. Graf prezentuje výsledky průzkumu veřejného mínění organizovaného Francozským institutem veřejného mínění (IFOP) ohledně proměny názorů Francouzů na roli jednotlivých velmocí při osvobození Evropy ve 2. světové válce.

Položená otázka zněla: „Který národ podle Vás nejvíce přispěl k porážce Německa v roce 1945?“ (otázka nesměřovala k osvobození Francie). Institut IFOP ve své analýze[1] porovnal odpovědi na tuto stejnou otázku z května 1945 a poté z let 1994 a 2015. Rozložení odpovědí ukazuje následující graf. Těsně po konci války v květnu 1945 připsalo 57 % Francouzů hlavní zásluhu za porážku Německa Sovětskému svazu, Spojeným státům 20 %. Přesně po 70 letech se tento poměr zcela otočil. 54 % Francouzů myslí, že k porážce Německa přispěly nejvíce Spojené státy, o Sovětském svazu si to myslí jen 23 % (u mladých do 24 let je tento poměr dokonce 59 % ku 21 %).

Graf: Názor Francouzů na to, který národ nejvíce přispěl k porážce Německa v roce 1945 v Evropě (v %)

Zdroj: Institut français d'opinion publique.

Byť se jedná o francouzský průzkum, odráží procesy, ke kterým dochází v celé Evropě. Při pohledu na víkendovou interpretaci Dne vítězství našimi (nejen veřejnoprávními) médii, kdy to vypadalo, že se 2. světová válka primárně odehrávala až od roku 1944 na západní frontě, bychom podobné (ne-li horší) výsledky, očekávali rovněž u nás. Bez ohledu na to, že na našem území byl poměr padlých v boji proti nacistům mezi Američany a Sověty zhruba jedna ku tisíci. (viz Komentář ke dni 11.5.). Zdá se, že přepisování dějin v myslích lidí je ještě větší, než se domníváme, a intenzivně probíhá už dekády.

[1] http://www.ifop.com/media/poll/3025-1-study_file.pdf

Martin Slaný