25/02/2014
Ostatní
Český překlad článku Václava Klause ve švýcarském časopise WeltWoche ze dne 20. února 2014 o švýcarském referendu


Češi plně respektují používání jednoho z nejdůležitějších prvků švýcarského ústavního systému, referenda, a nedomnívají se, že mají jakýkoli nárok komentovat jeho výsledky – bez ohledu na téma a výsledek referenda. A priori zvnějšku omezovat obsah otázek v referendu by jistě bylo kontraproduktivní. Nesmíme podlehnout zhoubnému vlivu dnes tak populární politické korektnosti.

Otázku položenou v posledním švýcarském referendu považuji za politicky správnou, což nemusí znamenat politicky korektní. Otázka je férová. Masivní pohyb lidí přes hranice suverénních států, umožněný v posledních desetiletích rušením hranic, rostoucí akceptací ideologie multikulturalismu, stále bobtnajícím rozsahem paternalistického chování států nepochybně podrývá koherenci dříve suverénních zemí a život v nich dělá daleko méně příjemnější a přívětivější než tomu bylo v minulosti. To je – podle mého názoru – pocit mnoha Švýcarů.

Švýcarsko, tato bohatá, tradičně demokratická a relativně otevřená společnost, se v posledních desetiletích stala cílem mnoha nepolitických emigrantů, daleko více než Česká republika. V naší zemi – částečně díky komunismu – je počet imigrantů, lidí narozených v cizině, mnohem nižší než ve Švýcarsku a téma imigrace se ještě nestalo tématem dne. Může se to však velmi rychle změnit. (Měl bych přiznat, že moje sestra v srpnu 1968, v okamžiku invaze armád zemí Varšavského paktu, emigrovala z Československa k Vám a od té doby žije i se svou rodinou nedaleko Badenu.)

Výsledky švýcarského referenda jsou zcela rozumné a očekávané, jediným překvapením pro mne je velmi malá převaha odpovědí ANO. Velikost problému masové imigrace v Evropě, a ve Švýcarsku zvláště, se mi zdá být větší než rozdíl hlasů ANO a NE, který ukázalo referendum. Výsledky referenda nevidím jako vyslovení NE imigraci, ale jako výrok: zpomalte imigraci do mé země, prosím. Toto poselství by nemělo být chybně interpretováno. Jsem přesvědčen, že má každá země právo něco takového říci. Nezodpovědní mulitkulturalisté, globalisté a europeisté to samozřejmě vidí jinak. Velmi se však mýlí. Neměli bychom se nechat zotročovat novými neliberálními, kolektivistickými ideologiemi, které se snaží potlačit naši svobodu.

Není žádným velkým překvapením, že výsledky švýcarského referenda vyvolaly šok a paniku v Bruselu. Evropská unie je už dnes postdemokratickým, postpolitickým prostorem. Po deseti letech členství v EU to Češi cítí velmi silně. Politici a úředníci EU jsou zásadně proti myšlence lidového referenda, protože je názory lidí nezajímají. Oni se jich dokonce bojí. Mají opakovanou zkušenost s výsledky různých referend v jednotlivých členských zemích, které považují za nepřijatelná, neevropská, politicky nekorektní – prostě špatná. Chtějí, abychom všichni mysleli kontinentálně, což vyžaduje

- potlačovat národní státy;

- snižovat roli a význam hranic;

- podporovat likvidaci přirozeně existující sounáležitosti uvnitř jednotlivých zemí a národů;

- povzbuzovat hromadnou a neomezovanou migraci.

Výsledkem referenda musí být frustrováni. Celá debata je totiž v podstatě o svobodě. Dalo by se očekávat, že tradiční obhájci svobody – evropští liberálové (někdy je třeba říci klasičtí liberálové, abychom je odlišili od amerických obamovských liberálů) – dobře chápou, o co v této věci jde a že vědí, jak se k tomu postavit. Je však vidět, že jsou v této věci poněkud zmateni. Všechny druhy svobod považují za žádoucí a mezi ně zařazují i neomezovanou svobodu migrovat.

Jako někdo, kdo prožil téměř 50 let svého života v komunistickém Československu a kdo nemohl odejít na Západ, velmi striktně rozlišuji mezi pojmy migrovat, emigrovat a imigrovat. Nás trápilo, že jsme nemohli emigrovat (já jsem to sice v úmyslu neměl, ale všeobecnou frustraci jsem vnímal), ale nikdy bych nepovažoval možnost imigrovat do jakékoli konkrétní země za jedno z mých práv, či svobod.

Mám strach, že to někteří evropští klasičtí liberálové takto nechápou. Zcela iracionálně podporují oslabování evropských států, což je ve svých důsledcích zcela neliberálním zásahem. Přesun kompetencí z jednotlivých zemí na úroveň EU není žádoucím oslabením instituce státu, ale zcela nežádoucím posílením superstátu EU, který je mnohem méně demokratický než jakýkoli individuální evropský stát. Svobodu v Evropě to nezvyšuje, naopak snižuje ji to. Je škoda, že to takto nevidí ani ti, kteří se považují za následovníky Misese a Hayeka.

Chtěl bych, na závěr, pogratulovat Švýcarům za jejich rozhodnutí. Mohu je ubezpečit o tom, že bylo obyčejnými lidmi v Evropě a v České republice uvítáno daleko více, než jak to vypadá z reakcí politiků a žurnalistů, které můžeme vidět v médiích.

Václav Klaus, překlad z anglického originálu, 25. února 2014.


74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku