13/07/2017
Stanovisko IVK ke dni
Institut Václava Klause k odpovědi Vlády ČR Evropské komisi ve věci migračních kvót
Stanovisko IVK ke dni 13. 7. 2017


Principiální věc

Česká republika se hodlá proti požadavkům EU na přerozdělování migrantů bránit poukazováním na laxní přístup Itálie a Řecka a opakováním argumentu, který neustále zmiňují čeští politici – že kvóty a přerozdělování migrantů nefungují. To je sice prozatím pravda, ale nemůže to být hlavním důvodem našeho odmítnutí zajišťovat kolonizaci vlastní země Afričany a orientálci v režii EU. Znamená to snad, že kdyby povinné kvóty fungovaly, tj. kdyby je ostatní země dodržovaly, Italové a Řekové spolupracovali a migranti s usazením u nás souhlasili a zůstávali na našem území, potom by bylo všechno v pořádku a my bychom se do projektu ochotně zapojili? Pokud je to tak, ať to naši politikové řeknou hlavně české veřejnosti. Před volbami by bylo dobré vědět, jak to kdo myslí a co hodlá v této věci ve skutečnosti dělat. Naši partneři v EU totiž hodlají učinit všechno, aby kvóty fungovaly, tím se netají.

Důvodem našeho odmítnutí kvót a přerozdělování migrantů musí být jedině explicitní nesouhlas naší republiky s celkovou dnešní politikou EU vůči migraci a s falešným ztotožněním masové migrace s azylovou problematikou. Mezinárodní úmluvy, pravidla a postupy v této oblasti mají své kořeny v době studené války a byly zaměřeny na zkoumání osudů jednotlivců pronásledovaných totalitou. Nejsou aplikovatelné na masové migrační pohyby mající charakter stěhování národů za lepšími životními podmínkami.

Pokud EU toto nepochopí a svůj přístup nezmění, vystavuje občany členských zemí hrozbě vážné destabilizace poměrů, bezpečnostním rizikům a velmi nejisté budoucnosti. To nelze ospravedlnit žádnými frázemi o solidaritě a humanismu. Problémy světa nelze řešit přestěhováváním miliónů lidí. Na takových šílených projektech se naše země podílet nemůže a nesmí. To je principiální věc, která stojí za jakýkoliv střet s dnešním vedením EU. Pokud bychom jej prohráli, je na místě uvažovat o vystoupení.

Jiří Weigl, výkonný ředitel IVK, 13. července 2017.


50
Kamil Janáček: Jsou centrální banky za zenitem své slávy?
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

49
Karanténa: Přežije naše svoboda éru pandemie?
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

48
Stanislava Janáčková: Obchodní války a pozice České republiky
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku