05/06/2024
Stanovisko IVK ke dni
IVK k nadcházejícím evropským volbám


Jsme před volbami do Evropského parlamentu. Před volbami zdánlivě nepodstatnými, před volbami do instituce, kterou většina voličů nezná a o obsahu práce v ní mnoho neví, před volbami, které se v naší zemi nikdy netěšily významnému zájmu. Přesto jde o volby, které bychom neměli lehkovážně minout.

Strašlivě podceňujeme, že je většina zásadních rozhodnutí ve veřejné sféře už dlouho dělána mimo náš domov a že jsme povinni je dodržovat. Když ne, jsme pokutování, jsou nám pozastavovány evropské toky peněz, jsme zbavováni možnosti podílet se na „evropském“ rozhodování.

Chceme proto uvést několik základních důvodů, proč by naši spoluobčané měli volit:

  1. Výběrem politické strany vyjádřeme svůj názor na směr evropského unifikačního procesu.
  2. Všichni kandidáti slibují „něco“ udělat s obludným programem s názvem Green Deal. Jeho cílem není „ochrana přírody“, ale vytváření nového uspořádání společnosti. Udělat něco je málo, je třeba ho rezolutně odmítnout.
  3. Jít k volbám do EP nám dá možnost říci, zda chceme evropskou unifikaci urychlovat (a výkon moci ještě dále centralizovat do Bruselu, chtít euro a zrušení práva veta), anebo zda se nechceme smířit s dalším oslabováním národního státu.
  4. Účast ve volbách nám nabízí šanci vyslat naší vládě informaci o tom, jak vidíme její působení na unijní úrovni. Zda s ní souhlasíme a považujeme ji v evropských záležitostech za kompetentní (a hlas většiny voličů správně reprezentující), nebo zda vidíme její počínání v Bruselu jako národní zájmy poškozující či dokonce devastující.
  5. Volby do EP jsou volbami v „mezičase“. Dávají nám šanci – bez ohledu na EU– vzkázat naší vládě, co si myslíme o jejím vládnutí doma, v naší zemi.
  6. Volby jsou šancí hlasovat proti těm, kdo jsou pro zákaz spalovacích motorů, kdo podporují zavírání jaderných a uhelných elektráren, kdo zakazují používání plynových a uhelných kotlů, kdo do centra svého snažení postavili „planetu“ a o problémy normálního člověka se nestarají.
  7. Evropský parlament – a evropské instituce obecně – jsou semeništěm různých progresivistických ideologií – feminismu, genderismu a multikulturalismu. Je tomu tak proto, že většina voličů v minulých letech k těmto volbám nepřišla a tím nechala menšinu rozhodovat o našich životech.  Pokud se nám důsledky těchto ideologií nelíbí, evropské volby nám dávají možnost pokusit se to změnit.
  8. Těm z nás, kteří nesouhlasí s vládním zvyšováním všech možných daní, kterým vadí vládní rozhazování peněz, kteří vládě nezapomněli liknavý boj s inflací, kteří mají dojem, že je Fialova vláda více vládou „kyjevskou“ než „pražskou“, že je vládou, která se slovu „mír“ posmívá a že slovo „válka“ zní z jejích úst až hrozivě snadno, tyto volby dávají možnost i to u volební urny svou volbu vyjádřit.

Volby do Evropského parlamentu nejsou volbami druhého nebo třetího řádu. Volme ty, kteří žádají, aby vznikla jiná, jinak koncipovaná, na jiném principu založená Evropská unie. Volme ty, kteří jsou zárukou, že takový postoj budou zastávat.

Proto pojďme všichni k volbám. Volme ty, kdo v Evropském parlamentu nebudou jen kývat.

Václav Klaus a IVK

5. 6. 2024

 

 


74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku