31/05/2024
Ostatní
Newsletter IVK: květen/2024


Editorial

Prvního května jsme si připomenuli dva­cet let od vstupu České republiky do ev­ropské unie. Kolektiv IVK tuto událost „oslavil“ spolu s veřejností v předvečer prvního máje výstupem na bájnou horu Blaník, který navazoval na „prvovýstup“ ke vstupu do unie tehdejšího preziden­ta republiky před dvaceti lety. Byla to svou povahou milá a přátelská, lidová akce. Kontrastovala s velkolepostí ofi­ciálních oslav se zahraničním účasten­stvím v pražských koncertních síních, po kterých nám na pražských tramvajích zůstaly nepochopitelně vlát – a po celý květen vlály spolu s českými – modré unijní vlajky.

První máj nám přinesl ale také smutnou zprávu o úmrtí Miroslava Macka. Svým textem na něj v tomto vydání vzpomíná Václav Klaus. Moc hezkou vzpomínku s názvem „Lídr se nevolí…“, která se bo­hužel do tohoto vydání již nevešla, publikoval také jeho bývalý kolega z ODS Ivo Strejček, přečíst si ji můžete na na­šich webových stránkách.

V polovině května nás všechny šokoval pokus o atentát na slovenského premié­ra Roberta Fica zradikalizovaným odpůr­cem vlády ve středoslovenském městě Handlová. Na výzvu deníku Štandard napsal Václav Klaus několik dní po této děsivé události text, který s přáním brzkého uzdravení slovenskému premiérovi přetiskujeme i na následujících stránkách. Více textů komentujících tuto událost pak naleznete opět na našem webu.

Z činnosti IVK stojí dále za připomenutí vystoupení autora těchto řádek na kon­ferenci Společnosti na obranu svobody projevu s názvem „Přežije svoboda slova boj s dezinformacemi?“. Nejzásadnějším počinem bylo ale představení knihy To­máše Břicháčka Green Deal – Zelený úděl (záznam je možné zhlédnout na YouTu­be IVK). V závěru měsíce se pak konala na pražských Vinohradech autogrami­áda této a dalších dvou publikací, kte­ré v naší edici letos dosud vyšly. Jednu z klíčových kapitol Břicháčkovy knihy, v níž si její autor pokládá Černyševské­ho otázku „Co dělat?“ si můžete přečíst i v tomto čísle.

Filip Šebesta

Newsletter 5/2024 si můžete stáhnout a přečíst v záložce Newslettery v záhlaví webu. 75
Aleš Pejchal: Zpráva o stavu Evropského soudu pro lidská práva
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku