30/04/2024
Ostatní
Newsletter IVK: duben/2024


Editorial

Je tomu dvacet let, co Česká republika spolu s dalšími devíti zeměmi převážně bývalého východního bloku vstoupila do Evropské unie. Evropské integraci se věnujeme prakticky nepřetržitě. Kulaté výročí je ale přeci jen specifické. Navíc se pojí s volbami do Evropského par­lamentu, které se odehrají na počátku června. Připravili jsme proto k tomuto výročí několik akcí. O části z nich píše ve svém úvodním komentáři Václav Klaus.

Od prvního března vydáváme na strán­kách IVK každý den jeden text preziden­ta Klause k tématu evropské integrace. Jde o články, které byly napsány ještě před naším vstupem do unie. Současně tyto projevy, komentáře a eseje vychází také v knize nesoucí název „30 let pole­miky o Evropě“. V předvečer našeho při­stoupení jsme se stejně jako před dva­ceti lety rozhodli symbolicky vystoupat na horu Blaník. Na 15. května pak připra­vujeme seminář, na němž vystoupí pěti­ce politiků, kteří během těch dvaceti let našeho členství prošli Evropským parla­mentem.

Ale nežijeme pouze evropskou integ­rací. Václav Klaus v dubnu představil na tiskové konferenci svou studii, v níž analyzuje příčiny špatně fungujícího ekonomického systému České republi­ky a její hospodářské politiky s názvem „Dílčí reformy jsou málo, řešením je sys­témová změna“. Na návštěvě v IVK jsme přivítali bývalého slovenského ministra vnitra a konzervativního komentátora Vladimíra Palka, s nímž posléze pro Echo pořídil velmi zajímavý rozhor redaktor Pavel Štrunc. V květnu vyjde nová kniha Tomáše Břicháčka o „Zeleném údělu“. Vydali jsme rovněž poměrně obsáhlý Newsletter Plus na téma školství, který editorsky připravil Ivo Strejček.

Kromě komentářů ke dvěma dekádám v unii si pak v tomto vydání můžete přečíst text Ladislava Jakla o Izraelsko­-Íránské roztržce, politickou analýzu migračního paktu od Ivo Strejčka, glosu Václava Klause o negativních stránkách digitalizace nebo glosu Filipa Šebesty o boji britských konzervativců proti zá­kazu kouření.

Pozornosti čtenáře Newsletteru byl však neměl uniknout ani text právníka Zdeň­ka Koudelky, který popisuje, jak se těch osm stránek textů, jež držíte právě v ru­kou, nezadržitelně sune do kategorie libri prohibiti.

Filip Šebesta


Newsletter 4/2024 si můžete stáhnout a přečíst zde.75
Aleš Pejchal: Zpráva o stavu Evropského soudu pro lidská práva
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku