05/03/2024
Ostatní
Co ukázala debata se zemědělci?
Ivo Strejček


Na pozvání „Klubu 2019“, který se snaží zastupovat zájmy části českých zemědělců, přijeli diskutovat do Trhového Štěpánova Václav Klaus a Ivo Strejček. Více než tří hodinovou debatu moderoval Jan Veleba.

Úvodní slovo přednesl Zdeněk Jandejsek, který asi padesáti přítomným hostům zopakoval alarmující čísla týkající se aktuálního stavu českého zemědělství: na našem trhu výrazně klesá zastoupení českých potravin, české zeleniny je na trhu už jen asi 25 %, českého ovoce 30–35 %, rozloha českých sadů ze z původních 65 000 hektarů snížila na 15 000 hektarů, pouze asi 1/3 v Čechách vyprodukovaného vepřového masa zůstává na pultech českých obchodů. Zemědělci trpí výrazným nárůstem cen energií, což se – mimo jiné – propisuje do cen dopravy a dalších služeb, cena zemědělské techniky za poslední léta narostla o 50–60 %.

Jednu z hlavních negativních příčin aktuálního stavu, kromě nekompetentnosti současné Fialovy vlády, vidí Zdeněk Jandejsek v prosazování programu Green Deal. Boj proti této zemědělství a průmysl poškozující unijní politice považuje, společně s některými dalšími vystupujícími, za hlavní prioritu dalšího snažení českých zemědělců.

Společně s Václavem Klausem jsme do Trhového Štěpánova přijeli spíše zemědělce poslouchat, seznámit se s jejich postoji, přesto jsme museli k některým názorům vystoupit kriticky:

-   Především nesdílíme optimismus, že se organizátorům zemědělských protestů podařilo o jejich oprávněnosti úspěšně přesvědčit nejširší českou veřejnost. Proto protestům chyběla výraznější veřejná podpora;

-   Myslíme si, že protesty obsahově zůstaly na povrchu veřejného mínění, že se jejich organizátorům nepodařilo objasnit podstatu problémů;

-   Společně se zemědělci sdílíme ostře odmítavý postoj k programu Green Deal, ale na rozdíl od nich vidíme Green Deal ne jako příčinu samu o sobě, ale jako důsledek současného bruselského unifikačního projektu a jeho ideologie. Bojovat proti zhoubnému Green Dealu znamená bojovat především s EU, neboť, jak řekl Václav Klaus: „Green Deal je náboženství EU, bojujme s Green Dealem, ale bojujme především s podstatou EU, která takové programy produkuje“.

Jaký z diskuse se zemědělci plyne obecnější závěr? Znovu jsme si uvědomili, jak moc v Čechách chybí jasná, zřetelná politická strana, která by byla schopna agregovat zájmy velkých skupin našich spoluobčanů. Neobviňujme zemědělce, že málo zdůrazňují politickou podstatu problému a často se nechávají unést detaily, oni jsou zemědělci a jejich prací politika primárně není. Obviňujme politické strany, které nechaly politiku v naší zemi tak zdegenerovat. Kdyby tu existoval funkční systém politických, ideově jasných stran, problémy (i zemědělců) by byly řešeny v parlamentu, ne traktory v ulicích českých měst.

Ivo Strejček, 5. března 2024


74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku