28/02/2024
Ostatní
Václav Klaus mezi studenty 1. Slovanského gymnázia v Praze


Na pozvání ředitelky 1. Slovanského gymnázia v Praze Tatiany Pergler se Václav Klaus zúčastnil besedy se studenty této školy. Akce se konala 28. 2. 2024 v aule gymnázia v odpoledních hodinách a účast studentů na setkání s presidentem Klausem byla dobrovolná. Zájem byl ohromný. Školní aula byla zaplněna do posledního místa asi sedmdesáti studenty všech ročníků, přičemž dalších asi třicet studentů už se do místnosti z kapacitních důvodů nedostalo.Diskuse, která trvala téměř dvě hodiny, se týkala rozmanitých témat. Ve svém úvodním vystoupení Václav Klaus zdůraznil nezastupitelnost kvalitního vzdělání založeného na studiu „normálních“ – a pro další život nezbytných – předmětů jako jsou matematika, chemie, přírodopis, cizí jazyky apod. Jednoznačně odmítnul tzv. „průřezové“, nejasně vymezené vyučovací předměty. Apeloval na studenty, aby právě v tomto věku věnovali studiu maximální možné úsilí a několikrát jim zopakoval, že „učit se je v jejich věku nejvážnější povinností“.Otázky studentů byly zajímavé: jakou ekonomickou knihu považuje Václav Klaus za nejlepší (a kterou by studentům doporučil), kterého ekonomického myslitele považuje pro sebe (a pro studenty) za nejinspirativnějšího atd. Ve svých odpovědích vždy Václav Klaus zdůrazňoval, že nejprve musí studenti pracovat na vybudování vlastního kvalitního znalostního fundamentu, až poté se podle něho dá mluvit o dalších inspirativních impulzech. Jeden ze studentů se zajímal o názor presidenta Klause na aktuální dění uvnitř V4, padly i další dotazy na presidentovo hodnocení aktuální domácí i světové politiky, ale Václav Klaus měl možnost vysvětlit studentům i podstatu privatizace jako jednoho ze základních kamenů transformačního úsilí na začátku 90. let.

Kromě květin dali studenti panu presidentovi jako dárek také basketbalový míč, čímž symbolicky a vtipně ocenili jeho celoživotní sportovní nadšení.

Nejen pedagogy, ale především studenty byl Václav Klaus na konci setkání zcela spontánně pozván k další debatě na jejich gymnáziu.

Ivo Strejček, 28. 2. 2024


74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku