04/12/2023
Glosy
Nemáte na chleba? Jezte koláče.
Pondělní glosa Jiřího Weigla


Tímto údajným výrokem později popravené francouzské královny Marie Antoinetty lze charakterizovat výstupy z Konference OSN o změně klimatu, která začala 30. listopadu 2023 v Dubaji a má trvat do 12. prosince. Účastní se jí světoví politici a celebrity v čele s britským králem Karlem III. a premiérem Rishi Sunakem. Nechybí český premiér Fiala, papeži Františkovi v účasti zabránilo pouze chatrné zdraví, a tak zaslal pouze plamennou výzvu k akci. Summitu se účastní více než 70 000 účastníků z řad politiků, aktivistů, zástupců neziskových organizací, představitelů byznysu, lobbistů, médií atd.  Prý s cílem změnit dosavadní klima na naší planetě.

Lze říci, že nic nevystihuje falešnost dnešního oficiálního sekulárního klimatického náboženství více, než právě toto mamutí setkání světové liberální pokrokářské elity. Již samo místo konání dosažitelné prakticky všem účastníkům pouze dálkovými lety komerčních či privátních tryskových letadel jasně ukazuje, že o emise CO2 jde novodobé klimatické církvi a jejím velekněžím až v poslední řadě.  V Dubaji probíhá cosi na způsob novodobého koncilu, jaké ve středověku upravovaly náboženskou věrouku a kde se bojovalo s herezemi a schizmaty. S potřebami obyčejných lidí tyto supernákladné akce nikdy neměly a také dnes nemají nic společného a také se záležitostmi Pánaboha či přírody nikdy nepohnuly ani o píď. Jejich protagonistům jde pouze o moc a upevnění své nadvlády nad lidmi a společností. Jenom šíření strachu z hříchu, pekla a očistce nahradilo záměrné šíření strachu z údajné budoucí přírodní katastrofy, kterou prý hříšní lidé svým životem způsobí.

Dnes jde o to, lidi na vyspělém Západě vystrašit údajnou hrozící klimatickou apokalypsou a donutit je k drastickému umělému snížení životní úrovně, zatímco rozvojové země, jejichž obyvatelstvo „klimatickým žalem“ netrpí, si koupit almužnami z klimatického Fondu ztrát a škod, který byl na počátku jednání v Dubaji dohodnut, a který mají financovat daňoví poplatníci vyspělých zemí.

 Je příznačné, že se k těmto cílům přijatým na tomto koncilu přihlásil i premiér Fiala s příslibem přispět do zmíněného fondu 4 mil. USD do roku 2027. Jan Hus to skutečně není - za dva roky u moci odvolal úplně všechno, k čemu se kdysi hlásil. Teď je z údajného bývalého konzervativce puncovaný zelený aktivista plánující do roku 2030 pětkrát u nás zvýšit objem instalované kapacity solárních a větrných elektráren a připravený odmávat jakoukoliv další šílenost, kterou od zelené vrchnosti ke schválení dostane.

A že nejde o šílenosti ledajaké, to potvrdil generální tajemník OSN Guterres, když ve svém projevu na konferenci žádal okamžité ukončení spalování fosilních paliv. Je možné, že z luxusních apartmánů v nejvyšších patrech newyorských mrakodrapů se člověku svět a potřeby jeho obyvatel jeví jinak než obyčejným lidem. Ale čím tedy má 8 miliard obyvatel naší Země topit a na čem má vařit? Postavte si větrné a fotovoltaické elektrárny, zní obligátní arogantní odpověď hodná popravené francouzské královny.  Že jsou to vše nerealizovatelné nesmysly, tuší každý. Jenom ti, kteří nám vládnou, se pokrytecky tváří, že oni tomu věří.

Potentáti, kteří v Dubaji tak nestydatě a arogantně plýtvají penězi daňových poplatníků a dávají najevo, že jich se žádná omezení netýkají a týkat nebudou, jenom demonstrují své pohrdání obyčejnými lidmi, na nichž jim ve skutečnosti vůbec nezáleží. My všichni u nás dnes tuto zradu západních elit začínáme na vlastní kůži pociťovat.  Náš rekordní propad životní úrovně vůbec není náhodný. Je chtěným důsledkem umělého zdražení energií, které je dlouhodobým cílem EU. A jdou stále dál – v Bruselu už pracují na zákazu plynových kotlů.  Naše vlády na tom všem mají velký podíl svou servilitou a krátkozrakou bezpáteřností.

Jiří Weigl, 4. prosince 2023