28/02/2023
Ostatní
Newsletter IVK únor/2023


Editorial

Jak jsme na tomto místě avizovali v mi­nulém čísle, vydali jsme v únoru již druhou knihu v tomto roce. Věnujeme se v ní prezidentským volbám i nové­mu prezidentovi. Kniha je snahou o to „přispět k racionální interpretaci voleb, které mediální a politický mainstream vykresloval jako zápas dobra se zlem, demokracie s populismem, Východu se Západem.“ Nic nebylo a není reali­tě vzdálenějšího, píší Václav Klaus a Jiří Weigl v předmluvě.

Rok války na Ukrajině komentuje v úvo­du tohoto vydání Václav Klaus, jeho další text k ročnímu výročí konfliktu naleznete na webu IVK. Smutnou novi­nu o smrti slovenského režiséra Juraje Jakubiska přinesly poslední únorové dny, Václav Klaus se v nekrologu ohlíží za životem a dílem tohoto slovenského umělce a svého přítele.

Do podivně vedené veřejné a politické debaty o reformování důchodového systému vnáší racionální a realistický pohled svým hutným analytickým ko­mentářem „Důchodový evergreen“ Jiří Weigl. „Žádný recept na jedinou správ­nou důchodovou reformu neexistuje,“ konstatuje. Ladislav Jakl svou glosou připomíná třicet let Miloše Zemana na české politické scéně. Výročí morav­ského rodáka a velkého ekonoma Jose­pha Schumpetera pak okomentoval pro Lidové noviny Václav Klaus.

Mimo vydání nové knihy se nám také v závěru února podařilo uspořádat v prostorách České národní banky prv­ní seminář tohoto roku na téma „Hospodaření státu na šikmé ploše“. O akci píše na následujících stránkách kolega Ivo Strejček. Zájemci mohou zhlédnout videozáznam ze semináře, který je pří­stupný na našem webu.

Ve druhé polovině Newsletteru si může­te přečíst komentář reagující na součas­nou debatu o zvyšování daní od autora těchto řádek. A v samém závěru tohoto pestrého čísla pak připomínáme dvace­tiletí od volby Václava Klause preziden­tem České republiky jeho tehdejším tře­tím, vítězným kandidátským projevem.

Filip Šebesta
 

70
Václav Klaus a kol.: Sebedestrukce Západu 2.0 - Pád zrychluje
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

69
Jiří Weigl: Být optimistou je dnes těžké
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku