08/11/2022
Stanovisko IVK ke dni
Do školy, jen když se mi chce. A nebude to nakonec lepší?
Úterní glosa Ivo Strejčka


„Ve třídách neexistuje zvonění, děti nedostávají úkoly, nikdo na ně nekřičí a do školy mohou přijít, jen když samy chtějí,“ představuje ředitelka školy poměry, které na své škole zavedla, a dodává: „U nás to funguje tak, že rodič se sám rozhodne, zda své dítě k nám zapíše prezenčně, nebo bude mít domácí výuku s možností chodit do školy, jen když dítě chce“.

Jsem zatvrzelým odpůrcem módních liberálních voluntarismů ve vzdělávání, mezi které „respektování chuti“ chodit do školy patří. Nejsem zastánce názorů považujících dítě za „klienta“, který „má právo“ si „vybírat“. Tvrdím, že stát se rezignací na dodržování řádu ve vzdělávání dopouští vážné chyby, jejíž obětí jsou v důsledku děti samy. Škola nemá být pokusnou laboratoří, kde je možné si pod pláštíkem údajné „kreativity“ dovolovat téměř vše. Důsledky těchto chyb nejsou vidět hned, ale až za deset patnáct let. A to už je na nápravu pozdě – pro děti i pro stát.

Něco k tomuto tématu – nepřekvapivě - přidá i konference, která začala v Egyptě.

Do tamního Šarm aš-Šajchu se „sjíždějí desetitisíce lidí“(!), kteří se budou tvářit (za peníze daňových poplatníků), že mudrují nad tím, jak zabránit tzv. globálnímu oteplování, hlavně ale budou hledat gigantické finanční zdroje jednak pro nenasytnou „envi-lobby“, jednak k uklidnění chudších zemí, na které bohatý Západ uvaluje nesmyslné a zničující zelené požadavky.

Hlavním českým „vyjednavačem“ je tělem a duší zelený Jan Dusík, náměstek ministryně nebo ministra (kdo se v tom už vyzná?) životního prostředí. Vzhledem k tomu, že ČR v těchto měsících „předsedá“ EU, bude tento český aktivista Strany zelených navíc „zastupovat“ také EU. To mu půjde vcelku snadno, radikální environmentalismus je jedním z hlavních ideových generátorů politik EU a pro Dusíkovy zelené názory je tím nejvhodnějším pařeništěm.

Do Egypta přicestoval také premiér Fiala. Přislíbil obnovení závazku České republiky v příštích čtyřech letech přispívat jedním milionem dolarů do Zeleného klimatického fondu (peněz máme v rozpočtu skutečně na rozdávání), dnes se zúčastní kulatého stolu o vodní bezpečnosti, ke které „máme hodně co říci“ (říká Dusík) a vystoupí na téma podpory klimatického vzdělávání, na které, podle svých slov, „se musíme ještě více zaměřit, aby nešlo jen o formální vzdělání, ale o budování celkového povědomí“. Jinými slovy Fiala bez rozpaků souhlasí s environmentální ideologizací českých žáků a studentů.

Nebude to nakonec mít něco do sebe, když naše děti budou do českých škol chodit jen svátečně?

Ivo Strejček, 8. listopadu 2022


71
Pane prezidente 2: Xaver se ptá a Václav Klaus odpovídá
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

70
Václav Klaus a kol.: Sebedestrukce Západu 2.0 - Pád zrychluje
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

69
Jiří Weigl: Být optimistou je dnes těžké
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku