31/10/2022
Ostatní
Newsletter IVK: říjen/2022


Editorial

Den vzniku samostatného českoslo­venského státu, jak se oficiálně jmenuje náš nejvýznamnější státní svátek, který slavíme 28. října, není pouze tzv. řádo­vým dnem, jak by se mohlo zdát z kaž­doročních vášnivých diskusí nad jmény vyznamenaných a z diskuse (na úrovni mateřské školy) o přijímání a odmítání pozvání do Vladislavského sálu. Je to především den, který umožňuje zamy­slet se nad českou státností, nad tím co znamená v této době a jakým, jak se dnes moderně říká, výzvám čelí. Takové­ho váženého zamyšlení a reflexe se nám dříve dostávalo z nejvyšších míst naší státnosti. Někdo s vyřčeným souhlasil, jiný nikoli, to je pochopitelné, ale živá diskuse nad nejvlastnějším tématem národa, jeho státem, národním životem a existencí, nějak probíhala. To se v po­sledních deseti letech bohužel nedělo. Projev bývalé hlavy státu, který chce být takovým vážným zamyšlením, jež v tento den chybí, proto přinášíme jako úvodní text celého vydání.

V tomto na témata pestrém čísle nalez­nete ale také diskusi o letošních Nobelo­vých cenách. Cenu za ekonomii komen­tuje Václav Klaus, laureátce té literární se věnuje ve svém komentáři česko-fran­couzská spisovatelka Ladislava Chateau. Ladislav Jakl po setkání s Viktorem Or­bánem, který na počátku října navštívil IVK, konstatuje, že Maďaři své zájmy hájit umí. Ale co my?, ptá se. Skeptic­ky se i k některým povzbudivým zprá­vám, mezi něž patřil volební výsledek Švédských demokratů, staví ve svém komentáři Jiří Weigl. Ivo Strejček zase na příkladu německých dat připomíná, že migrace je stále vážné téma a neměli bychom na ni zapomínat. Autor těchto řádek ve světle rozhodnutí koalice Spolu o své podpoře v prezidentských volbách shledává, že éra „prezidentů s příbě­hem“ končí a v samém závěru v komen­táři „Konec masového automobilismu, to je oč tu běží?“ pak kriticky zhodnocu­je současný přístup k elektromobilitě.

Pozornost si však zaslouží i říjnový graf IVK, tím víc, že toto číslo vychází v ob­dobí dušiček, kdy vzpomínáme na naše blízké, kteří zde s námi už nejsou. Čísla, která ukazuje, hovoří za sebe. Krásný nový svět…

Filip Šebesta

Newsletter 10/2022 si můžete přečíst zde.