12/01/2022
Ostatní
Zpráva o diskusi IVK a jeho hostů o stavu demokracie


Dne 11. ledna 2022 uspořádal Institut Václava Klause další ze svých seminářů, tentokrát na téma s názvem Stav demokracie. Vzhledem k aktuálním podmínkám, které neumožňují pořádat taková setkání ve větších přednáškových sálech za účasti širšího publika, museli jsme i v tomto případě využít video přenos (celý záznam diskuse je dostupný na www.institutvk.cz).

Vedle ředitele IVK Jiřího Weigla účast v diskusi přijali ombudsman Stanislav Křeček a bývalý premiér vlády ČR Petr Nečas. Celou diskusi uvedl, moderoval a glosoval president Václav Klaus.

Podkladem a východiskem k celé diskusi se stal text Jiřího Weigla (dostupný na https://www.institutvk.cz/clanky/1864.html) „Tento způsob naší demokracie zdá se mi poněkud nešťastným“, který autor připravil pro přílohu Lidových novin Orientace (vyšlo v LN, 8. 1. 2022).

Václav Klaus ve svém úvodním slově zdůraznil aktuálnost textu Jiřího Weigla, který přiměl náš institut se nad jeho obsahem nejen vážně zamyslet, ale přizvat k diskusi i významné osobnosti, které mají k danému tématu co říci. Z některých úvodních myšlenek Václava Klause:

-         demokracii nejvíce poškozují ti, kteří si myslí, že demokracii stačí vyhlásit a dál již o její kvalitu nepečovat;
-         pro účinnost demokracie je naprosto klíčová úloha politických stran (vzývání ideálu „athénské agory“ je v moderní době nejen neproduktivní, je fakticky nemožné);
-         ústřední roli politických stran pro rozvoj demokracie v českém politickém prostředí nejvíce zpochybnil Václav Havel;
-         Václav Klaus připomněl i mimořádnou zkušenost Jiřího Weigla (od působení na ministerstvu financí, přes šéfa poradců předsedy vlády až po kancléře presidenta republiky), která jej opravňuje a kvalifikuje vážně se stavem demokracie u nás zabývat, posuzovat, hodnotit jej a činit zobecňující soudy.

 

Jiří Weigl ve svém vystoupení shrnul obsah svého výchozího textu a mimo jiné připomněl svá základní východiska:

-         nemáme právo vnucovat jiným naši podobu demokracie, když my sami s kvalitou naší demokracie spokojeni nejsme a být nemůžeme;
-         nejsme majitelé demokracie, nejsme hlasatelé demokracie, a proto nemůžeme být exportéry demokracie;
-         benefity demokracie jsou střídání vlád a existence legitimní opozice;
-         role politických stran je pro kvalitu demokracie klíčová;
-         demokracie je nejen nástrojem ke správě věcí veřejných, je garantem pro prevenci chyb a umožnění existence nezbytné opozice;
-         kvalita naší demokracie – a je v našem zájmu si to uvědomit – se nachází v krizi;
-         demokratický systém je principálně založen na konkurenci politických stran. Stav, do kterého se politické strany v současnosti u nás dostaly, není dobrý. Krize stranictví způsobila ztrátu masovosti členských základen politických stran, což vede ke ztrátě odborného zázemí. I z tohoto důvodu jsou pak politikové snadněji obětí byrokratických ministerských aparátů („dnešní politické strany nejsou schopny nic říkat bez úředníků ministerstev“);
-         Vrcholným symbolem krize demokracie je dnešní Evropská unie.

 

Petr Nečas, bývalý premiér a bývalý předseda ODS, vystoupil s následujícími názory a poznámkami k nastolenému tématu:

-         západní politický systém založený na individuální zodpovědnosti k Bohu, historii římského práva, antické filozofii, racionalismu a osvícenství je nepřenositelný do kterékoliv jiné části světa a praktická západní politika by si to měla uvědomit a nesnažit se svůj model demokracie vnucovat zemím s odlišnými tradicemi a východisky;
-         demokracie západního typu čelí podle Nečase hrozbám: médií, vlivu nevolených struktur, vzrůstajícímu vlivu nadnárodních institucí, vlivu velkých korporací, expertismu, antikapitalismu a pokusům o demontáž tradičních politických stran;
-         dochází k poškození některých politických institucí. Příkladem je podle Nečase útok na instituci svobodných voleb například prostřednictvím korespondenčního nebo internetového hlasování, kde nemůže být zaručena tajnost volby.

 

Ombudsman Stanislav Křeček shrnul krizi současné demokracie do následujících poznámek:

-         sociální sítě tím, že podporují vznik skupin účastníků na bázi izolovaných zájmů, bohužel nahrazují stranictví;
-         ohrožením dnešní demokracie je neschopnost najít většinu;
-         rozlišujme odbornost profesní a odbornost politickou (politik nemusí být nutně odborníkem v dané oblasti, ale musí mít schopnost politickou přesvědčit občany o správnosti svých návrhů);
-         z centra zájmu politiky se vytrácí „člověk“ se svým „obyčejným životem“ a je nahrazován nekritickým a iracionálním politickým zájmem o „planetu“;
-         demokracii ohrožuje ztráta respektu k jejím symbolům a institucím.

Celá diskuse trvala asi sto minut a v přímém přenosu se těšila velké pozornosti diváků. I to je povzbuzením pro IVK, aby v podobných diskusích na vážná témata naší současnosti brzo pokračoval.

Ivo Strejček, 12. 1. 2022


60
Volby 2021 - Budou o něčem?
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

59
Václav Klaus: Myšlenky
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku