29/09/2021
Analytické komentáře
Newsletter IVK: září/2021
inflace / Piráti pro euro / spor o Turów


Editorial

Inflace. Toto slovo ve druhé polovině září obsadilo velkou část předvolebního veřejného prostoru. Je i hlavním téma­tem zářijového čísla Newsletteru. Obšírně se jí v úvodním textu věnuje Stanisla­va Janáčková. Za významné ve vztahu k budoucímu růstu cen považuje mimo jiné důsledky přijetí Zeleného údělu. „Ve statistikách se budoucí zelenou infla­ci možná podaří skrýt a růst cen vykázat jako ,růst ekologické kvality’. Nic to však nemění na faktu, že pokud se Zelenému údělu nevzepřeme, čeká nás krušná bu­doucnost, proti které je dnešní zdražová­ní jen malou ochutnávkou,“ píše.

Další respondenti se pak k témuž téma­tu vyjadřují v rozsáhlé anketní otázce. Ptáme se v ní, zda nás čeká delší období vysoké inflace, nebo zda jde jen o do­časný výkyv. Mezi autory panuje vesměs shoda na původech současného růstu cen – uvolněná měnová politika, fiskální expanze, covidová kontrakce nabídky a následná postcovidová obnova, Zele­ný úděl – i když každý dává jednotlivým příčinám různou váhu. Podle toho pak také vypadá jejich odhad budoucího vý­voje.

Ve druhé polovině Newsletteru si mů­žete přečíst o záměru Pirátů nastoupit cestu k přijetí eura avizovaném v jejich předvolebním programu. Tvrdí v něm, že vstup do evropského mechanismu směnných kurzů nám díky nižším úro­kům výrazně pomůže s konsolidací na­šeho obřího covidového dluhu. Příklady nejen z eurozóny ale ukazují, že je tomu spíše naopak.

V závěru pak přinášíme komentář La­dislava Jakla k aktuálnímu sporu mezi Českou republikou a Polskem o hnědo­uhelný důl Turów. Kdo z tohoto sporu nakonec „vytěží“ nejvíc?

Filip Šebesta


Newsletter 9/2021 si můžete přečíst zde.60
Volby 2021 - Budou o něčem?
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

59
Václav Klaus: Myšlenky
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

58
Podtrženo – Výpisky z četby let 1970-2020
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku