31/08/2021
Analytické komentáře
Newsletter IVK: 8/2021


Editorial

Na přelomu léta svítí na twitterovém účtu „expertního“ portálu Intersucho, který sleduje stav půdního sucha v čes­ké krajině, sytě zelená Česká republika (viz graf měsíce). Podle uvedené legen­dy to znamená, že vegetace na většině našeho území se těší výrazně nadprů­měrně dobré kondici. Experti by nám ale jistě řekli, že pravý opak je pravdou, že radovat se vlastně není z čeho, že průměr byl snížen předešlými suchými roky, že jde jen o krátkodobý výkyv atd. Už jsme si na to zvykli. Když je potřeba, tak ochlazování je oteplování a otep­lování ochlazování. Zkrátka, využít pro „naši věc“ je potřeba úplně všechno. My ostatní se z toho ale můžeme úplně normálně těšit s vědomím, že po suš­ších létech, jak už to bývá, přišla vláha, anebo se vančurovsky mrzet nad po­divným způsobem léta a vyhlížet ná­vrat oteplení. O zneužívání aktuálních přírodních jevů, atmosférických poruch a jiných projevů počasí pro zelené cíle píše ve svém komentáři v závěru tohoto vydání Jiří Weigl.

Září bude ale asi o poznání teplejší, čeká nás horký poslední měsíc před­volební kampaně. O čem v něm půjde, nebo nepůjde? O tom se autoři IVK ro­zepisují v exkluzivní předvolební knize Volby 2021, která vychází právě v těchto dnech. Upoutávkou na ni jsou i tři tex­ty v tomto čísle, Úvod ke knize od Vác­lava Klause a Jiřího Weigla, komentář Ladislava Jakla, kterým idea vytvoření celé publikace vlastně vznikla, a výběr z rozhovoru Václava Klause pro Lidové noviny. Knihu představujeme seminá­řem v Obecním domě 6. září.

Originálním příspěvkem je dosud jinde nepublikovaný článek Donalda Trum­pa Žaluji technologické giganty!, který původně vyšel ve Wall Street Journal a jehož překlad čtenářům Newsletteru exkluzivně přinášíme. Tematickou i žán­rovou pestrost čísla pak doplňuje zamy­šlení Jiřího Weigla nad historií i součas­ností Afghánistánu a „genderová“ glosa Ona jako on? jazykovědce prof. Mojmíra Grygara.

Filip Šebesta

60
Volby 2021 - Budou o něčem?
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

59
Václav Klaus: Myšlenky
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

58
Podtrženo – Výpisky z četby let 1970-2020
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku