04/06/2021
Ostatní
Václav Klaus odeslal stížnosti Radě ČRo a RRTV
v souvislosti s vysíláním pořadu 20 minut Radiožurnálu ze dne 2. června 2021


Václav Klaus odeslal ve čtvrtek dne 3. června 2021 stížnosti Radě Českého rozhlasu a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání v souvislosti se skandálním průběhem pořadu 20 minut Radiožurnálu, jehož byl hostem ve středu dne 2. června 2021.

Důvodem těchto dvou stížností je extrémní nevyváženost a zaujatost Českého rozhlasu, jakož i přímá účast tohoto veřejnoprávního média v šíření dezinformační kampaně, kterou vůči Václavu Klausovi vedou některé tituly z nakladatelství Economia v kauze tzv. miliard pro Sovětský svaz.

Zapojením Českého rozhlasu do šíření nehorázných pomluv a lží, které se pokusili vyfabulovat zaměstnanci Aktuálně.cz a Hospodářských novin, došlo k porušení poslání této veřejnoprávní instituce, jakož i k jejímu nebezpečnému zneužití.

O obou stížnostech, které zveřejňujeme níže, byl dopisem informován rovněž generální ředitel Českého rozhlasu.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Dopis Václava Klause Radě Českého rozhlasu

V Praze dne 3. června 2021

Vážené dámy a pánové,

obracím se na Vás se stížností na pořad „Dvacet minut Radiožurnálu“, který byl 2. 6.  2021 od 17.05 hod. vysílán na stanici Radiožurnál na frekvencích 94,6 nebo 90,9 FM.

Způsob vedení rozhovoru v tomto pořadu reálně znamená účast Českého rozhlasu v dezinformační kampani, vedené proti mé osobě médii vydavatelství Economia, a.s. Ta dne 25. 5. 2021 spustila lživou dehonestační kampaň, jejíž obsah vyjadřuje titulek obsáhlého článku v Hospodářských novinách „Klaus po revoluci tajně poslal 1,3 miliardy dolarů Sovětům“. Tato věta a její rozšířené varianty prošly bez jakéhokoliv zpochybnění mnoha médii, přestože je sama v celku i každé její slovo lež. Ve svém důsledku má kampaň za cíl pošpinit a znevěrohodnit nejen mou osobu, ale i samotné počátky naší obrozené demokracie.

Skutečnost je taková, že nešlo o Václava Klause, nebylo to po revoluci, nešlo o dolary, ale převoditelné rubly, a ty nikam neodešly. Pro dezinformační konstrukci byla zneužita existence clearingového mechanismu v československo-sovětských obchodních vztazích za socialismu. Autoři kampaně v kombinaci neznalosti a zlého úmyslu zaměňují úvěrový rámec, který musí být součásti každé bilaterální clearingové platební dohody a který v tomto případě dojednala poslední komunistická vláda, s klasickým finančním úvěrem a představují si, že někam odcházely skutečné finanční prostředky, nota bene v dolarech. Nesmyslnost a lživost jejich obvinění a pomluv dokázaly jimi shromážděné dokumenty, které sami publikovali.

Proti této lživé a konspirační dezinformaci jsem již 25. 5. 2021 obsáhle a rozhořčeně protestoval na tiskové konferenci a o dva dny později i v otevřeném dopise, který zaslal můj tiskový mluvčí šéfredaktorovi Hospodářských novin se žádostí o omluvu.

O to větším šokem pro mě byl průběh mojí diskuse v Českém rozhlase s moderátorem Vladimírem Krocem ve zmíněném pořadu „Dvacet minut Radiožurnálu“. Totálně nepřipravený moderátor se vůbec nezajímal o skutečnou podstatu věci, kterou jsem v pořadu obsáhle vysvětlil, ale agresivně pouze dokola opakoval lži dezinformátorů z Hospodářských novin. Má vysvětlení ho nezajímala. Bylo zřejmé, že cílem moderátora není přispět k objasnění celé pseudokauzy, ale pouze posluchačům vštípit již dříve publikované lži. Pokračovat v diskusi s ním tedy nemělo žádný smysl. Proto jsem svou účast v pořadu předčasně ukončil.

Extrémní nevyváženost a zaujatost Českého rozhlasu v předmětné kauze jasně vynikne ve srovnání průběhu a obsahu výše uvedeného pořadu s rozhovorem, který 31. 5. 2021 na stanici iRozhlas vedla s jedním ze spoluautorů pomlouvačné kampaně Lukášem Valáškem ze serveru Aktuálně.cz novinářka Lenka Kabrhelová. Zde se Český rozhlas žádným způsobem nesnažil verifikovat skandální nepravdivá tvrzení Valáška, nekriticky je akceptoval a dále je šíří.

Že se v kampani proti mé osobě jedná o lži a manipulaci, potvrdili ve své veřejně publikované odpovědi na otevřený dopis mého tiskového mluvčího Petra Macinky šéfredaktoři Hospodářských novina a serveru Aktuálně.cz Jaroslav Mašek a Josef Pazderka, kteří připustili, že došlo k jisté „mediální zkratce“, což je jejich eufemistický název pro lež.

Jsem přesvědčen, že aktivním zapojením Českého rozhlasu do šíření této dezinformační kampaně došlo k závažnému porušení poslání této veřejnoprávní instituce a jejímu nebezpečnému zneužití. Žádám proto Radu ČRo, aby záležitost důkladně prověřila a vyvodila z ní patřičné důsledky.

S pozdravem

Václav Klaus

Rada Českého rozhlasu
Vinohradská 12
120 00 Praha 2  

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Dopis Václava Klause Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

V Praze dne 3. června 2021

Vážené dámy a pánové,

obracím se na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se stížností na účast Českého rozhlasu v dezinformační kampani, vedené proti mé osobě médii vydavatelství Economia, a.s.  Ta dne 25. 5. 2021 spustila lživou dehonestační kampaň, jejíž obsah vyjadřuje titulek obsáhlého článku v Hospodářských novinách „Klaus po revoluci tajně poslal 1,3 miliardy dolarů Sovětům“.  Tato věta a její rozšířené varianty prošla bez jakéhokoliv zpochybnění všemi médii, přestože je v celku i každé její slovo lež. Ve svém důsledku má za cíl pošpinit a znevěrohodnit nejen mou osobu, ale i samotné počátky naší obrozené demokracie.

Skutečnost je taková, že se nejednalo o Václava Klause, nebylo to po revoluci, nešlo o dolary, ale převoditelné rubly, a ty nikam neodešly. Pro celou dezinformační konstrukci byla zneužita existence clearingového mechanismu v československo-sovětských obchodních vztazích za socialismu. Autoři kampaně v kombinaci neznalosti a zlého úmyslu zaměňují úvěrový rámec, který musí být součásti každé bilaterální clearingové platební dohody a který v tomto případě dojednala poslední komunistická vláda, s klasickým finančním úvěrem a představují si, že někam odcházely skutečné finanční prostředky, nota bene v dolarech. Nesmyslnost a lživost jejich obvinění a pomluv dokázaly jimi shromážděné dokumenty, které sami publikovali.

Proti této lživé a konspirační dezinformaci jsem již 25. 5. 2021 obsáhle a rozhořčeně protestoval na tiskové konferenci a o dva dny později i v otevřeném dopise, který zaslal můj tiskový mluvčí šéfredaktorovi Hospodářských novin se žádostí o omluvu.

O to větším šokem pro mě byl průběh mojí diskuse v Českém rozhlase s moderátorem Vladimírem Krocem v pořadu „Dvacet minut Radiožurnálu“, který byl 2. 6. 2021 od 17.05 hod. vysílán na stanici Radiožurnál na frekvencích 94,6 nebo 90,9 FM.  Totálně nepřipravený moderátor se vůbec nezajímal o skutečnou podstatu věci, kterou jsem v pořadu obsáhle vysvětlil, ale agresivně pouze opakoval lži dezinformátorů z Hospodářských novin. Po jistém čase bylo zřejmé, že cílem moderátora není přispět k objasnění celé pseudokauzy, ale pouze znovu opakovat již dříve publikované lži, že pokračovat v diskusi s ním nemělo žádný smysl. Proto jsem svou účast v pořadu předčasně ukončil.

Extrémní nevyváženost a zaujatost Českého rozhlasu v předmětné kauze jasně vynikne ve srovnání průběhu a obsahu výše uvedeného pořadu s rozhovorem, který 31. 5. 2021 na stanici iRozhlas vedla s jedním ze spoluautorů pomlouvačné kampaně Lukášem Valáškem ze serveru Aktuálně.cz novinářka Lenka Kabrhelová. Zde se Český rozhlas žádným způsobem nesnažil verifikovat skandální nepravdivá tvrzení Valáška, nekriticky je akceptoval a dále je šíří.

Že se v celé této kampani proti mé osobě jedná o lži a manipulaci potvrdili ve své veřejně publikované odpovědi na otevřený dopis mého tiskového mluvčího Petra Macinky šéfredaktoři Hospodářských novina a serveru Aktuálně.cz Jaroslav Mašek a Josef Pazderka, kteří připustili, že došlo k jisté „mediální zkratce“, což je jejich eufemistický název pro lež.

Jsem přesvědčen, že aktivním zapojením Českého rozhlasu do šíření této dezinformační kampaně došlo k závažnému porušení poslání této veřejnoprávní instituce, jejímu nebezpečnému zneužití a porušení její zákonné povinnosti nestrannosti a objektivity. Žádám proto Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby celou záležitost důkladně prověřila a vyvodila z ní patřičné důsledky.

S pozdravem

Václav Klaus

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
1200 Praha 2


74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku