30/04/2021
Ostatní
Newsletter IVK: duben/2021


Editorial

Díky o něco stručnější, ale hutné anketě se dubnové číslo Newsletteru IVK roz­kračuje nad poměrně širokou paletou témat posledních dní. Sledujíce klesají­cí pandemická čísla jsme žili v průběhu dubna v naději, že na konci měsíce bude již možné uspořádat normální společen­skou akci alespoň ve venkovních prosto­rách a po dlouhých měsících virtuální­ho života se sejít i skutečně. Plánovaný křest knihy Rozum proti kovidové panice a představení nového Newsletteru plus však přes veškerý pozitivní vývoj ne­zbylo než uspořádat opět pouze online a s velmi omezeným počtem řečníků. Úvodní slova Václava Klause a Jiřího Weigla si můžete přečíst na následují­cích stránkách. Záznam celé akce včetně vystoupení profesora Berana pak nalez­nete na našem webu a YouTube.

Tématem měsíce byly bezpochyby Vrbě­tice a následné vyhrocení česko-ruských vztahů. V Newsletteru k tomu přetisku­jeme text Václava Klause a tématu, byť z trochu jiného úhlu pohledu, věnujeme i anketní otázku. Ptáme se na to, jaká budoucnost čeká českou energetiku prá­vě po Vrběticích? Jeden z respondentů shrnul svou širší odpověď do jednoho slova – neveselá.

Vrběticím se ve svém komentáři Duch Josepha McCarthyho obchází Česko ne­přímo věnuje i Ivo Strejček. Obhajuje v něm právo na vlastní názor, na po­chybnosti a kladení otázek. „Jak prokázal Joseph McCarthy, čím nesmyslnější ob­vinění, tím hůře se mu dá bránit,“ napsal ve své knize esejů O Americe a Američa­nech John Steinbeck. Některé věci mají evidentně tendenci se opakovat.

Zapadnout by však nemělo ani dubno­vé výročí třiceti let od vzniku ODS. Část jednoho z rozhovorů jejího zakladatele na toto téma naleznete rovněž na ná­sledujících stránkách. V samém závěru vydání se pak Václav Klaus ohlíží za živo­tem laureáta Nobelovy ceny, autora te­orie optimální měnové zóny, ekonoma Roberta Mundella.

Filip Šebesta 


Newsletter duben/2021 si můžete přečíst zde.55
Rozum proti kovidové panice
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

53
Tomáš Břicháček: Unie ve stínu brexitu
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

52
Sebedestrukce Západu
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku