26/03/2020
Ostatní
Newsletter IVK: březen/2020


Editorial

Vědomí si svých vydavatelských omezení se v Newsletteru IVK nikdy nesnažíme o „online“ komentování a analyzování probíhajících událostí. Neznamená to, že bychom se novinkám vyhýbali, snažíme se však nacházet v nich přesahy a hlubší souvislosti, které zůstávají aktuální i po vyvanutí rozbouřené „pěny dní“. Nejinak je tomu i v tomto vydání. V současné pandemii koronaviru, která s nebývalou brizancí zatočila s každodenní rutinou mnohých z nás a zkouškám vystavuje naše zdraví i zdravotní systémy, stejně tak i ekonomiku a společnost jako celek, se respondentů v rozsáhlé anketě ptáme, zdali se na pozadí této krize potvrzuje, že „moderní svět“ je opravdu moderní a dramaticky jiný, než v minulosti, či zdali vzdor představám o „moderním světě“ zůstává podstata života, motivy a vzorce našeho chování neměnné. Když Tomáš Břicháček ve své odpovědi cituje starozákonního Kazatele, shrnuje vlastně odpovědi všech. „Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.“

Koronaviru a jeho souvislostem se věnujeme i v dalších textech v březnovém Newsletteru. V závěru si pak můžete přečíst rozhovor Václava Klause, který poskytl týdeníku Echo.

I přes problémy, kterým všichni čelíme, se nepřestáváme věnovat naší standardní nakladatelské aktivitě. V březnu jsme vydali publikaci IVK s pořadovým číslem 48, kterou napsala Stanislava Janáčková. Studie Obchodní války a pozice České republiky je v čase velkých omezení světového obchodu možná ještě aktuálnější, než měla autorka v úmyslu. Doporučujeme ji nejen jako „karanténní“ četbu.

Přejeme vám všem pevné zdraví!

Filip Šebesta


Newsletter 3/2020 si můžete přečíst zde.


30 let cesty ke svobodě. Ale i zpět
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

47
Znovu o klimatických změnách
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku