27/11/2019
Ostatní
Newsletter IVK: listopad/2019


Poslední léta se v našem veřejném pro­storu neustále omílá „ohrožení demo­kracie“ ze strany těch, kteří nám dnes vládnou. Metamorfóza oficiálních oslav státního svátku 17. listopadu v proti­vládní festival, při němž je pro členy vlá­dy a osoby blízké prezidentu republiky nebezpečné procházet centrem hlav­ního města, natož se přiblížit k pietním místům, ukazuje spíše na to, že u nás nevládne vůbec nikdo a pokud nám něco bezprostředně hrozí, tak je to spíše anarchie.

17. listopad se stává katalyzátorem dal­ší eskalace štěpení společnosti, protože nenávistný triumfalismus politických sil, doposud evidentně neschopných přesvědčit většinu v demokratických volbách, které si tento svátek přivlast­nily, pouze mobilizuje druhou část spo­lečnosti, pro niž jsou jejich cíle i chování nepřijatelné.

Frustrace a snahy o revanš za zpackané parlamentní a prezidentské volby a de­setiletí nenaplněných osobních ambic některých politiků přeměňují toto výro­čí a jeho oslavy v nepřestávající snahu těchto sil onu tolik oslavovanou demo­kracii pouličním nátlakem nějak vyřadit ze hry a politicky profitovat na její úkor. S tím, jak se Listopad 1989 propadá do historie a ubývá pamětníků, historická skutečnost ustupuje legendám a sá­gám o hrdinech, v nichž převažuje jasně „Dichtung“ nad „Wahrheit“, nebo naopak konspiračním teoriím negujícím celý polistopadový vývoj. Je na čase udělat krok zpět a trochu zchladit hlavy. Je to důležité pro budoucnost naší země, kte­rá na těch uplynulých 30 let může přese všechno být docela pyšná.

Jiří Weigl

Newsletter si můžete přečíst zde.52
Sebedestrukce Západu
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

51
Ekonomické aspekty koronakrize
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

50
Kamil Janáček: Jsou centrální banky za zenitem své slávy?
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku