13/12/2018
Stanovisko IVK ke dni
Klimatická konference
Stanovisko IVK ke dni 13. 12. 2018


Příklad tzv. Migračního kompaktu, který na poslední chvíli naše vláda spolu s řadou dalších zemí odmítla podepsat, ukázal nepřijatelnou dosavadní praxi sjednávání a přijímání mezinárodních smluv dohod a na jejich základě vnucování signatářským státům povinností a závazků, o nichž jejich občané nic netuší. Jednání o obsahu takových mezinárodních dohod a závazků probíhají skrytě, netransparentně, zcela mimo jakoukoliv veřejnou debatu a jsou zcela v rukou aktivistických lobby skupin, jimž veřejná moc formulaci politiky státu přenechává a jde jim za zády veřejnosti na ruku.  Vlády se pouze pasivně podvolují tlaku těchto zájmových skupin, a tak se daří z nadnárodní úrovně vnucovat suverénním zemím agendy, které by ve vnitrostátní politice neměly šanci získat podporu občanů.

V těchto dnech probíhá jedna taková mezinárodní megaakce – 24. Konference OSN o změnách klimatu (COP24), která se koná v polských Katovicích. Očekává se, že jejím výsledkem má být další útok na finance států světa a svobodu jejich občanů pod heslem „poručíme větru dešti“ a zastavíme změny klimatu. Alarmistická kampaň jede na plné obrátky a hrozí přijetí cílů a závazků se zásadním dopadem na životy stamiliónů lidí. Naše země se těchto jednání účastní, nikdo však složení české delegace, její pozici vůči agendě a mandát jednání nezná.

Ptáme se proto otevřeně:

Kdo reprezentuje Českou republiku na konferenci COP24 v Katovicích?

Jaký má česká delegace mandát pro jednání?

Kdy bude vláda veřejně informovat občany ČR o výsledcích jednání, o svém postupu a případných závazcích, které za nás na tomto jednání přijala?

Jiří Weigl,  13. prosince 2018


68
Václav Klaus a kolektiv: Česká společnost pod tíhou přímé volby
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

67
Václav Klaus: Brave New West. Is It Avoidable?
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku