20/03/2018
Ostatní
Martin Slaný: Černé vyhlídky bitcoinu


Mezi ekonomy i finančníky se vede spor, zda a jak změní bitcoin povahu finančních trhů. Debata se samozřejmě nevede jen o bitcoinu, ten je ale dominantní mezi skupinou dvou tisíců nejrůznějších (mnohdy velmi perverzních) krypto-„měn“ („měna“ dávám do uvozovek, jelikož žádnými měnami ve skutečnosti nejsou). Myslím, že buducnost bitconu (i dalších krypto-„měn“) má dva scénáře a ani jeden z nich není pro jeho existenci potěšující.

Scénář první: Bitcoin se nestane kýženými penězi ani investicí. Hlavní funkcí peněz je, že slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny. Neboli můžete s ním kdekoli platit za zboží, služby, vyplácet mzdu, platit daně či splácet dluhy. To po devíti letech od svého spuštění není bitcoin ani náhodou (nepočítám-li pár míst ve vlastnictví nadšenců bitcoinu). Bitcoin však neplní ani zbylé funkce – uchovatele hodnoty a zúčtovací jednotky. Ty plní peníze totiž dobře jen tehdy, je li jejich kupní síla relativně stabilní. Stěží je jako prostředek směny užitečná stokoruna, za kterou bychom si jeden měsíc mohli koupit oběd, o měsíc později módní košili, a o další měsíc později by zbylo leda na žvýkačky. Jako dlouhodobý uchovatel hodnoty lépe poslouží jiné komodity, ke kterým bitcoin mnozí přirovnávají, například drahé kovy. Pro srovnání velikost cenových výkyvů: cena zlata mezi 15. prosincem a 15. únorem vzrostla o více jak 7 %, bitcoinu poklesla o 51 %, měsíc před tím ale cena zlata poklesla o 1,5 %, zatímco bitcoinu vzrostla o 227 %.

Bitcoin se nestane ani skutečnou investicí, zůstane jen okrajovým spekulačním nástrojem. Aby byl skutečnou investicí, musel by totiž mít nějakou reálnou vnitřní hodnotu, jakou mají i jiná aktiva. Vlastníte-li nemovitost, získáváte z ní nájem, z akcií dividendu, z dluhopisu kupón či z půjčky úrok. Bitcoinu by mohla onu „reálnou hodnotu“ dodat jeho schopnost být penězi. Pokud se jimi ale nestanou, pak bitcoin nepřináší nic.

Bitcoin tak i nadále zůstane pouhým okrajovým spekulativním finančním instrumentem, jehož dnešní popularita je dána jednak jeho módností a mediálním obrazem, že jde o něco převratně nového a „cool“, na straně jedné a přebytkem peněz na straně druhé, což spekulativnost tohoto instrumentu ještě posiluje. To vše se odehrává za relativně vysoké stability světové ekonomiky. V době dobrého ekonomického počasí všichni věří v další růst jeho ceny a tak jeho cena skutečně roste. Jakmile ale přijdou horší časy, atraktivita bitcoinu rychle pohasne. Je to příklad hry s nulovým součtem – někdo hodně zbohatne, většina prodělá, ale stále to bude jen okrajový segment trhu.

Druhý scénář: Možná se ale pletu a z bitcoinu se stane skutečný prostředek směny a skutečný investiční nástroj. Začne pak být zajímavý nejen pro velmi úzkou skupinu krátkodobých spekulantů (aby bylo jasno, nemám nic proti spekulacím, které jsou standardní součástí finančních trhů) a anarcho-kapitalisticky orientovaných ekonomů (fandů), ale začnou do něj investovat i velké investiční společnosti a banky. Stane se skutečnou hodnotnou, alternativou k penězům. V tom okamžiku ale začne být trnem v oku i všem regulátorům jako jsou centrální banky, ministerstva financí, finanční správy, vlády a nadnárodní instituce. Snaha regulovat ho bude motivována nejen jeho rozšířením (a zdůvodněním, že je třeba zasáhnout, neboť jakýkoli jeho výkyv může ohrozit zbytek finančního trhu), že by mohl snadno sloužit k vyhýbání se daňové povinnosti, ale i tím, že mohl představovat alternativu k hotovosti. Tu již dnes chtějí mnozí regulátoři pod rouškou boje s korupcí, zločinem a praním špinavých peněz zrušit. V případě direktivně stanovené bezhotovostní ekonomiky (upozorňuji, že mi nejde o spontánní pokles hotovosti při placení, proti kterému nemůže žádný ekonom nic namítat) by pak logicky hledaly subjekty nějaký alternativní, alespoň částečně anonymní prostředek směny, kterým by se mohl být bitcoin a jemu podobné stát. Toto si jsou vědomi i regulátoři a tuto alternativu nepřipustí a to výjimečné, co bitcoin má (anonymita) bude všemožnými způsoby potlačena.

Tak či onak, vyhlídky bitcoinu jsou neradostné – v prvním případě se zničí sám, ve druhém jej zničí regulační mašinerie.

Martin Slaný, publikováno na internetovém serveru Zdroj.cz dne 16. března 2018.


75
Aleš Pejchal: Zpráva o stavu Evropského soudu pro lidská práva
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

74
Tomáš Břicháček: Green Deal – Zelený úděl
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

73
Václav Klaus: 30 let polemiky o Evropě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku