28.
Leden
2015

Analytický komentář IVK č. 13: Ladislav Jakl - Řecká inspirace: Změny volebního zákona, nebo raději ústavy?

Nedělní ostře sledované řecké volby nasvítily jednu specialitu řeckého volebního zákona, která se snaží řešit i u nás dříve velmi diskutovaný problém. Vítěz voleb tam dostává jako bonus 50 mandátů, což má umožnit snadnější sestavení vlády.

28.
Leden
2015

Příspěvek Václava Klause do vědeckého časopisu Ekonomické univerzity v Bratislavě Ekonomické rozhl’ady – 25 let od pádu komunismu u nás

I. Úvod

Už jsem několik let v Bratislavě nemluvil, děkuji za pozvání. Děkuji za příležitost zde dnes promluvit. Jako nejen pamětník, ale i jako aktivní účastník listopadových a polistopadových dějů se k tomu pokusím i na tomto fóru říci pár slov.

27.
Leden
2015

Jiří Weigl: K výročí úmrtí Winstona Churchilla

24. ledna uplynulo 50 let od úmrtí Winstona Churchilla – jedné z určujících osobností XX. století a nepochybně jedné z největších postav britské historie. Jeho osobnost a odkaz jsou i po půl století předmětem úcty a obdivu, a to nejen v jeho vlasti. I v našem hlavním městě na nás shlíží jeho socha i busta a jeho jméno nesou náměstí a ulice.

27.
Leden
2015

Jiří Weigl: On the anniversary of the death of sir Winston Churchill

January 24, 2015 marked 50 years since the death of sir Winston Churchill - one of the defining figures of the 20th century and undoubtedly one of the greatest characters in British history. For half a century, his personality and legacy have been subject to respect and admiration, that was not limited to his homeland only. His statue and bust look down upon us in Prague, many of our streets and squares are named after him.

26.
Leden
2015

Odpovědi Václava Klause na otázky Lidových novin ohledně odchodu Dr. Brožové z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu

Vážený pane prezidente, jaká byla Vaše reakce po oznámení Ivy Brožové, že odchází z čela Nejvyššího soudu?

Neočekával jsem její odchod takto rychle, ale samou touto skutečností jsem překvapen nebyl. Paní doktorka Brožová již delší dobu avizovala – například kandidaturou na ombudsmanku – že odchod z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu vážně zamýšlí.

23.
Leden
2015

Politický komentář IVK č. 33 - Stanislava Janáčková: Krátká glosa ke kroku ECB

ECB 22. ledna 2015 oznámila, že zahájí nákupy vládních dluhopisů. Dodá tak do bank další peníze, aby podpořila růst bankovních úvěrů do reálné ekonomiky, s cílem oživit spotřebu a investice a přispět k návratu inflace k 2% úrovni.

23.
Leden
2015

Newsletter Institutu Václava Klause - leden 2015

Lednové číslo Newsletteru Institutu Václava Klause přináší článek Václava Klause, ve kterém se zamýšlí nad útokem v Paříži. Ve svém textu Kde hledat příčiny pařížského masakru se tomuto tématu věnuje také výkonný ředitel IVK Jiří Weigl. Jiří Weigl také přispívá textem k padesátému výročí úmrtí Winstona Churchilla. 

22.
Leden
2015

Zápis ze sedmých Rozmluv na Hanspaulce: „Pád české koruny: spekulační atak nebo (ne)chtěný výsledek měnové politiky ČNB?“

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 v dopoledních hodinách se v sídle Institutu Václava Klause konal seminář o důsledcích intervenčního kroku České národní banky z listopadu 2013. Semináře se zúčastnilo zhruba dvacet ekonomů zabývajících se českou ekonomikou a měnovou politikou, byla zastoupena jak ČNB, tak privátní bankovní sektor, profesoři a docenti z pražské VŠE, lidé z praxe (jak s oblibou říká vedení ČNB „z trhu“), ale i interní zaměstnanci IVK.

21.
Leden
2015

Václav Klaus: Je čas zasadit ukrajinskou krizi do širšího kontextu

Když jsem byl požádán, abych na letošním kongresu promluvil na téma Ukrajiny, váhal jsem se svým souhlasem, jakkoli je to pro mne velké, snad největší téma současnosti. Jsem si totiž dobře vědom toho, že mé názory jsou mimo „mainstream“ a že zde nemusí být příliš vítány. 

20.
Leden
2015

Václav Klaus: Notes for Vienna 2015 Com.Sult Congress - It Is Time to Look at the Ukrainian Crisis in a Broader Context

When I was asked by David Ungar-Klein to speak here today on Ukraine, I hesitated. My knowledge of Ukraine is rather limited and I don´t pretend to be an expert on this sorely tried country. I am not someone who follows the day by day developments there. I also know that my views on that topic are against the mainstream and that they would not be much welcome.